Sexbeskyttelse af børn ender i bureaukrati

Arbejdet i idrætsforeninger med at beskytte børn mod seksuelle overgreb drukner i bureaukrati, lyder kritikken

Bureaukratisk bøvl. Sådan lyder dommen fra idrætsforeninger i hele landet over de børneattester, som skal beskytte børn mod seksuelle tilnærmelser fra trænere i foreningerne.

Idrætsforeningerne skal indhente børneattester på alle nyansatte trænere, der har med børn under 15 år at gøre. I 2010 blev der i alt i Danmark indhentet 246.000 børneattester fra skoler, institutioner og foreninger herunder idrætten.

Men indhentningen af børneattester anno 2011 er tidkrævende og gammeldags og ignorerer alle elektroniske fremskridt.

Det foregår som i gamle dage ved, at idrætsforeninger skal sidde og rode med blanketter, konvolutter og dyre frimærker. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger går nu til kulturministeren i et forsøg for at slippe for bøvlet.

- I dag er indhentning af børneattester et manuelt arbejde med papir, der skal frem og tilbage. Det ville være en klar fordel, hvis det foregik elektronisk, siger Alice Thuesen, der er formand i Agerbæk Sports Forening vestfor Varde.

Hun bakkes op af DGI-direktør Søren Brixen.

- Det er grotesk og bureaukratisk. Vi lever i en tidsalder, hvor alle foreninger er klar til at håndtere det via en computer, og det vil gøre administrationen meget nemmere end i dag, siger han.

Udover at lette bøvlet tror han også, at flere foreninger vil få indhentet attesterne og dermed skabe større sikkerhed.

DGI vil derfor henvende sig til kulturminister Per Stig Møller (K), der meget passende har lanceret kampagnen "Mindre bøvl, tak!"- en elektronisk postkasse,hvor man kan komme med forslag til, hvordan regler kan gøres mere hensigtsmæssige.

Idrætsforeningerne peger på, at deres arbejde er stærkt afhængige af frivilliges indsats, og jo mere bøvl og papirarbejde, der er, jo sværere er det at finde formænd og kasserere.