DONG køber kul fra russiske dødsfælder

Fattige russiske kulminearbejdere dræbes og invalideres for at producere det kul, statsejede DONG Energy bruger til at forsyne danskerne med varme og el

Russiske minearbejder arbejder under dødsensfarlige og slavelignende forhold for at skaffe kul til DONG. (Foto: Benjamin Kürstein)
Russiske minearbejder arbejder under dødsensfarlige og slavelignende forhold for at skaffe kul til DONG. (Foto: Benjamin Kürstein)

Fattige russiske kulminearbejdere dræbes og invalideres for at producere det kul, statsejede DONG Energy bruger til at forsyne danskerne med varme og el.

Det afslører Ekstra Bladet efter at have besøgt en række kulminer i Sibirien og talt med de minearbejdere, som lider under uværdige arbejdsforhold og produktionskrav. Minerne tilhører DONG Energys russiske kulleverandør SUEK, som er Ruslands største kulselskab.

- Man kan godt kalde minerne for dødsfælder. Du udsætter dit eget liv og din families levegrundlag for stor risiko ved at arbejde under disse forhold.

Stor dødsrisiko
- Hvis du arbejder i en russisk mine i 20 år, så er der stor risiko for, at du enten bliver invalid eller dør ved en metan-eksplosion eller ved ulykker som dem, I dokumenterer, siger Dick Blin, som er talsmand for det internationale forbund for minearbejdere, ICEM.

Dong Energy har formuleret et etisk regelsæt, hvor det bl.a. kræves, at leverandører overholder lokale bestemmelser for at undgå ulykker og tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de ansatte mod arbejdsrelaterede farer.

Læs meget mere i Ekstra Bladet søndag:
- Finansminister Claus Hjorth Frederiksen rasende på DONG
- DONG undskylder
- Reportage fra de usle kulminer

De russiske minearbejdere og fagforeningsrepræsentanter, Ekstra Bladet har talt med, fortæller, at sikkerhedsreglerne langtfra overholdes. Dermed lever DONG ikke op til sin egne etiske regler for sikkerhed, sundhed og social ansvarlighed.

Ekstra Bladet har talt med minearbejdere, som er blevet invalideret på grund af sikkerhedsbrud i SUEK’s kulminer.

Ekstremt farligt
Det er især de akkord-lignende lønforhold, som får skylden for de alvorlige sikkerhedsbrud i de russiske miner.

- Når størstedelen af lønnen afhænger af produktionsbonus, påvirker det helt bestemt sikkerheden, siger Norman Jennings, som er formand for rådet for minesikkerhed i New South Wales i Australien.

- Den eneste måde, de kan tjene nok på, er ved at arbejde så hårdt som muligt - og hvis der samtidig slækkes på vedligeholdelsen af maskiner og sikkerhedsudstyr, så er det ekstremt farligt, fortsætter eksperten i minesikkerhed.

Sikkerhed en by i Rusland
Omkring 12.000 minearbejdere mister hvert år livet ved ulykker, oplyser ICEM til Ekstra Bladet, som dog peger på, at det reelle tal kan være højere, da det er et udbredt problem i den globale mineindustri, at dødsfaldene slet ikke registreres.

Over de seneste år har DONG købt hovedparten af sit kul i Rusland, som ikke har tilsluttet sig konvention C176 om sikkerhed og sundhed i miner, som blev vedtaget af FN’s internationale arbejdsorganisation, ILO, i 1995.

- I lande, som har ratificeret ILO’s konvention, kan minearbejderen sige fra over for farlige forhold, men i lande som Rusland ses penge brugt på sikkerhed som en udgift, ikke som en investering. Og de er ikke villige til at bruge penge på andet end at producere kul, lyder kritikken fra Norman Jennings.

Læs meget mere i Ekstra Bladet søndag:
- Finansminister Claus Hjorth Frederiksen rasende på DONG
- DONG undskylder
- Reportage fra de usle kulminer