EU kommer svenske ulve til undsætning

Sverige bliver på flere fronter udfordret af EU's miljøkommissær i strid om ulvejagt

EU sår tvivl om Sveriges politik omkring den voksende ulvebestand og mener, at beslutninger om jagt er i strid med EU's regler.

Miljøkommissær Janez Potocnik skriver i et brev til den svenske miljøminister, Andreas Carlgren, at "flere aspekter af den svenske ulvepolitik rejser alvorlige spørgsmål".

EU-Kommissionen bad i sommer om svar på en lang række spørgsmål omkring bestemmelserne for ulvejagt i Sverige, og flere miljøgrupper har klaget til Bruxelles.

Kommissionen konstaterer blandt andet, at det vil øge risikoen for indavl, hvis der skydes et større antal ulve, ligesom det øjensynligt strider mod EU's regler om bevarelse af rovdyr.

Kommissionen vil også vide, hvorfor Sverige har fastsat, at der i alt skal være 210 ulve i landet.

EU-kommissæren advarer de svenske myndigheder mod at lade ulvejagten begynde, inden Kommissionen har fået svar.

Susanna Löfgren fra den statslige styrelse Naturvårdsverket sagde for få dage siden, at der under vinterens ulvejagter i Sverige må skydes i alt 20 ulve fra midten af januar til midten af februar.

- Vi har lagt os på det laveste niveau, som forskerne har anbefalet. De vurderer, at med en tilvækst på 13 procent i ulvebestanden i Sverige kan der skydes i alt 20 dyr, sagde hun.

Sidste vinter blev der dræbt en ulv mere end de 27 tilladte. Ulvejagten, der var den første siden 1964, havde over 12.000 tilmeldte jægere.

Det svenske parlament vedtog sidste år, at ulvebestanden skal begrænses til 210 dyr i 20 kobler og med 20 nye hvalpe årligt.