340 millioner kroner til dagbladene

Kristeligt Dagblad får for femte år i træk den højeste mediestøtte fra Dagbladspuljen - ny liste over puljens tilskudsmodtagere i 2011

Næste år får Kristeligt Dagblad lidt over 27,5 millioner kroner i tilskud fra Dagbladspuljen. Nummer to på listen over tilskudsmodtagere er Information, som kan se frem til at få 25,6 millioner kroner fra puljen.

I alt har Dagbladspuljens fordelingsudvalg uddelt 340 millioner kroner til 67 aviser. I 2010 fik 71 aviser tilskud fra Dagbladspuljen.

Flere aviser er indgået i så stærke samarbejder, at de risikerer at blive betragtet som én avis. For at få tilskud som forskellige aviser skal det redaktionelle indhold være overvejende forskelligt.

Tilskud til omdeling
De landsdækkende gratisaviser 24Timer og metroXpress får hver 19 millioner kroner. Det samme gør Børsen, B.T., Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken. Alle disse aviser rammer loftet på 7,2 millioner udsendte aviseksemplarer, som er det maksimale antal, der kan få distributionstilskud.

Dagbladspuljen giver tilskud til distribution af dagblade, der udkommer mindst fem gange ugentligt. Tilskuddets størrelse afhænger blandt andet af, hvor mange abonnenter bladet har.

De forventede tilskud beregnes her i december, mens de endelige tilskud beregnes i sommeren 2012. Færre udsendte aviser end beregnet betyder lavere tilskud.

Fremme af mangfoldighed
Puljens formål er at fremme demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning. Derfor skal aviserne opfylde en række krav for at få tilskud. For eksempel skal det redaktionelle stof fylde mindst halvdelen af bladet.

Fire aviser får et ekstra tillæg for at fremme mangfoldigheden på avismarkedet. Det er Kristeligt Dagblad, Information, Arbejderen og Der Nordschleswiger.

Fordelingen af mediestøtte har været til kraftig diskussionen. Kritikerne mener, at også specialmedier og især de i modsætning til aviserne stadigt mere udbredte netmedier bør have mediestøtte.

Til gengæld er mediestøtten blevet tiltagende livsvigtig for aviser, tv og radio i takt med, at abonnenter og annoncekroner forsvinder.