Undersøgelse renser Københavns hjemmepleje

Der er stort set ingen problemer i Københavns hjemmepleje, konkluderer revisionsfirma trods TV2-afsløring.

(Foto: TV2)
(Foto: TV2)

Københavns Kommune bliver nu stort set renset i sagen om angivelig sjusk og snyd i hjemmeplejen.

Sådan lyder konklusionen, efter at revisionsfirmaet KPMG har undersøgt hjemmeplejen, der styres fra henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

KPMG har eksempelvis spurgt borgerne, der modtager hjemmepleje, samt ledere og medarbejdere, og har desuden gennemgået de afrapporteringssystemer, som de to forvaltninger har på området.

Beslutningen om en ekstern undersøgelse kom efter, at TV2 i sommer med skjult kamera afslørede, hvordan hjemmehjælpere eksempelvis snød ved at ændre tidsregistreringerne i de såkaldte PDA'ere.

Ikke desto mindre når KMPG samlet set frem til, at borgerne får de visiterede ydelser i den faglige kvalitet, som kommunen har fastlagt, og som hjemmehjælpsmodtageren har retskrav på.

Desuden mener revisionsfirmaet, at leverandørerne i de to forvaltninger overordnet set udfører opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og målsætninger for arbejdskultur. Herunder anvendelse af arbejdstid, PDA'er og gældende kontrakter for private leverandører.

Når det kommer til kommunens kontrol og ledelsestilsyn i forhold til at sikre indholdet og den faglige kvalitet af tilbuddene samt udførelsen af opgaverne, så vurderer KPMG dog, at det halter i Socialforvaltningen.

Blandt andet fordi det kun er klager og brugertilfredshed, der rapporteres videre til direktionen og politikerne.

Ligeledes foreslår KPMG at styrke kontrollen af registreret medarbejdertid og leverede ydelser ved hjælp af yderligere it-systemer som PDA'ere.

Og så bør Socialforvaltningen ifølge KPMG overveje ved hjælp af stikprøver at tjekke, om hjemmeplejernes kørebøger svarer til borgernes oplevelser af hjemmeplejen, mener KPMG.