Hjemløse er beskyttet af EU-regler

Kun hvis det offentlige må betale hjemrejsen, kan Danmark afvise en EU-borger, der er subsistensløs

Hjemløse mænd og kvinder fra for eksempel Rumænien kan ikke uden videre smides ud af Danmark.

EU-reglerne siger nemlig, at en EU-borgers adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfundshensyn, før der kan ske enten udvisning eller afvisning.

Mennesker fra andre EU-lande kan lovligt opholde sig i Danmark i tre måneder som besøgende og turister. Og hvis de søger arbejde, må de være her i seks måneder.

Lovreglerne skelner mellem udvisning og afvisning. Det første middel bruges som regel i forbindelse med lovovertrædelser - eller hvis opholdet er ulovligt. Det andet bruges for eksempel i forbindelse med kontrol af rejsende.

Tiggere, hjemløse og folk uden penge på lommen kan ikke udvises for subsistensløshed, når de er EU-borgere, fremgår det af et notat fra Integrationsministeriet.

Derimod er det muligt at afvise en EU-borger for subsistensløshed - "men kun hvis det offentlige må bekoste deres rejse ud af landet," fremgår det af et notat fra Integrationsministeriet.

Notatet blev skrevet i sommer i forbindelse med debatten om udvisningen af en række romaer fra København. Disse blev dog alle sigtet for forskellige lovovertrædelser, før de blev sendt ud.

Hvis den hjemløse eller tiggeren har en hjemrejsebillet eller har mulighed for selv at klare hjemtransporten, kan vedkommende heller ikke afvises, når der er tale om en EU-borger.

Notatet fra 7. juli nævner en situation, hvor det er muligt at afvise en EU-borger, der tigger eller er hjemløs.

Nemlig når vedkommende "er mentalt forstyrret og i behandling i sit hjemland, og som ved sin adfærd udgør en trussel mod den offentlige orden, f.eks. ved at gå nøgen rundt på gaden og råbe og skrige."

Her kan der ske afvisning, fremgår det af papiret. Hovedformålet er at sikre, at den pågældende "ikke fortsat er til gene her i landet og hurtigst muligt kommer tilbage til hjemlandet."