Frygter miltbrand fra begravede dyr

Hundredvis af dyr med pest menes begravet nær børnehaver i Oslo

Hundredvis af døde dyr blev formentlig begravet i Sofienbergparken i Oslo i 1800-tallet, da der var pest i byen. Der ligger fire børnehaver i parken, og der er frygt for, at miltbrandbakterier fra de døde dyr har overlevet.

- Vi har anbefalet, at området skal tildækkes med en tyk masse på 40 til 50 centimeter. Hvis man under gravearbejde støder på et dødt dyr, bør man standse arbejdet og få det undersøgt, siger Tore Steen, læge og ekspert i smittefarlige sygdomme, i Oslo.

Han siger, at miltbrandbakterier kan overleve i rigtig lang tid, hvilket er årsagen til forældrenes bekymring.

Der var pest i Oslo i slutningen af 1800-tallet, og hundredvis af køer og heste døde af miltbrand. Og kadaverne blev efter alt at dømme begravet i Sofienbergparken.

Men det er usikkert, hvor præcist de så blev begravet, og det er usikkert, om de blev brændt.

Miltbrand er en alvorlig sygdom. Bakterierne kan danne meget hårdføre sporer, når de kommer i kontakt med luft, og de kan overleve såvel stærk kulde som kogning.

Tore Steen mener, at der er meget lille risiko for, at et barn, der graver i jorden, smittes, men han forstår forældrenes bekymring.