Indfødsretsprøve: Dumperes bedømmelse fastholdes

Der er ingen dispensation til udlændinge, som svarede forkert på et spørgsmål om Nordisk Råd. Trods kritik afviser Integrationsministeriet at ændre bedømmelsen

Et spørgsmål om Nordisk Råd i en indfødsretsprøve står ved magt, og dermed må mindst 10 deltagere se i øjnene, at de er dumpet til prøven.

Integrationsministeriet vil ikke give deltagerne dispensation, så de alligevel består. I stedet oplyser ministeriet i en pressemeddelelse, at bedømmelsen fastholdes.

Prøven bestod af i alt 40 spørgsmål, og i spørgsmål nummer 27 blev deltagerne spurgt om, hvilken opgave Nordisk Råd har.

Der var tre svarmuligheder, hvoraf det rigtige svar ifølge facitlisten er, at rådet rådgiver de nationale parlamenter i de nordiske lande. Et svar der dog siden blev rejst tvivl om, da rådet rådgiver landenes regeringer.

Alligevel fastholder ministeriet, at der ikke kan gives dispensation til de prøvedeltagere, som valgte at svare anderledes.

'Integrationsministeriet har i sin vurdering lagt vægt på, at der er overensstemmelse mellem lærematerialet og svarmulighed A i spørgsmål 27, samt at de to alternative muligheder for besvarelser ligger så langt fra oplysningerne i lærematerialet, at der ikke er mulighed for forveksling', skriver ministeriet blandt andet.

Samtlige besvarelser, hvor spørgsmålet om Nordisk Råd var forkert besvaret, er blevet gennemgået af ministeriet, uanset om deltageren bestod eller dumpede.

Desuden har ministeriet foretaget en konkret vurdering af de besvarelser, hvor et forkert svar på det pågældende spørgsmål var udslagsgivende for, at deltageren dumpede.

0 kommentarer
Vis kommentarer