Skat får kæmpe næse

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skat ikke har formået at reducere de samlede restancer efter fusionen, som ultimo 2009 udgjorde 66,9 milliarder kroner.

Statsrevisorerne kritiserer nu i hårde toner Skat for ikke at have nedbragt borgernes og virksomheders gæld til det offentlige efter fusionen i 2005.

Næsen til Skat kommer i en udtalelser fra statsrevisorerne, der onsdag holdt møde om en beretning om Skat fra Rigsrevisionen.

I udtalelsen fra statsrevisorerne skriver de blandt andet, at 'statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Skat ikke har formået at reducere de samlede restancer efter fusionen, som ultimo 2009 udgjorde 66,9 milliarder kroner'

Fusionen mellem de statslige og kommunale inddrivelsesmyndigheder skete tilbage i 2005, og siden har statsrevisorerne fulgt Skats inddrivelse af skatter og afgifter tæt.

De har ved flere lejligheder udtrykt bekymring for udviklingen i restancerne, altså borgeres og virksomheders gæld til det offentlige.

Statsrevisorerne henviser desuden til, at beretningen fra Rigsrevisionen viser væsentlige indikationer på, at Skats arbejde med at inddrive restancerne ikke har haft den nødvendige kvalitet og det nødvendige omfang.

De finder det også utilfredsstillende, at Skat fire og et halvt år efter fusionen stadig ikke har opfyldt flere af målene for fusionen.

0 kommentarer
Vis kommentarer