Lægeforeningen: Intet problem

null

– Hvad er jeres reaktion på, at nogle læger arbejder for lægemiddelvirksomheder i det her omfang?

– Det har ikke nogen vigtighed, hvor mange de arbejder for. For mig er det vigtige, at samarbejdet mellem læge og lægemiddelindustri rent faktisk finder sted. For det er nødvendigt, så vi kan få udviklet gode lægemidler til vores patienter. Vi går i Lægeforeningen ind for åbenhed, og den åbenhed findes hos Lægemiddelstyrelsen, siger Yves Michel Sales, næstformand i Lægeforeningen.

– Men hvis I går ind for åbenhed, burde patienterne så ikke kunne se på listen, hvad omfanget af arbejdet er, og hvad økonomien i det er?

– Nej, det giver ingen mening. Vi har myndighederne til at regulere området. Det er Lægemiddelstyrelsen, der vurderer, om det samarbejde, der finder sted, er foreneligt med lægens arbejde.

– Er det i det hele taget troværdigt, at læger modtager penge fra lægemiddelvirksomheder?

– De laver jo et arbejde for pengene. Det er absurd at hævde, at samarbejdet ikke skulle kunne finde sted.

– Men der er jo læger, som er uenige og mener, at man ikke bør bijobbe for medicinalindustrien ...

– Jeg kan bare konstatere, at de har en anden holdning.

– Hvad så med alle de mennesker uden for lægestanden, der deler den skepsis?

– Det tror jeg overhovedet ikke, de gør.
0 kommentarer
Vis kommentarer