Dannebrog kan være på vej mod forbud

Italiansk sag om forbud mod kors i klasseværelser kan danne præcedens, der kan ramme eksempelvis Dannebrog

er det slut med Dannebro, som vi kender det?
er det slut med Dannebro, som vi kender det?

Sidste år lagde en italiensk mor sag an mod den italienske stat, fordi hun ikke mente, at et ophængt kors i et klasseværelse påduttede hendes barn en tro, hun ikke kunne stå inde for. Sagen føres i øjeblikket ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols appelinstans.

En blåstempling af moderens klage kan resultere i, at også andre religiøse symboler (Dannebrog bærer som bekendt et hvidt kors over den røde baggrund red.) i det offentlige rum kan komme ind under et eventuelt forbud. Det skriver 37 hovedsageligt europæiske juraprofessorer nu i en 42 punkter lang henvendelse, som de håber kan påvirke appelinstansen. Det skriver Kristligt Dagblad.


Glidebane
Argumentationen fra de juridiske eksperter er, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har introduceret begrebet "retten til ikke at blive fornærmet" som en ny kategori i menneskerettighederne. En kategori, som professorerne mener åbner en ladeport af sagsanlæg mod alle typer af religion i det offent-lige rum.

- Dommen sætter stat og religion på en uundgåelig kollisionskurs, skriver professorerne.

Ole Wæver, Professor i statskundskab på Københavns Universitet , maner dog til besindighed.

- Jeg gætter på, at Storkammeret (appel-instansen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, red.) ender med at sige, at en skoleklasse er en særlig kategori, siger han til Kristligt Dagblad

Hvad mener du? Skal Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemme, hvordan nationale flag skal se ud?

Kom gerne med bud på, hvordan et nyt Dannebrog kan se ud på 1224@eb.dk

0 kommentarer
Vis kommentarer