Vejen banet for moskéer i København

Teknikudvalget i København har sagt ja til opførelsen af to muslimske moskéer i henholdsvis det københavnske nordvestkvarter og på Amager

Sådan kommer moskéen på Vibevej i Københavns Nordvestkvarter efter planen til at se ud. (GrafiK fra Køben havns Teknik- og miljøudvalg)
Sådan kommer moskéen på Vibevej i Københavns Nordvestkvarter efter planen til at se ud. (GrafiK fra Køben havns Teknik- og miljøudvalg)

København er tæt på at give grønt lys for moskébyggeri på dels Vibevej i Nordvestkvarteret, dels i forbindelse med opførelsen af bebyggelsen "Batteriet" langs Njalsgade på Amager.

På et møde torsdag aften i teknik- og miljøudvalget sagde et klart flertal bestående af partierne til venstre for midten ja til henholdsvis startredegørelsen for lokalplan "Faste Batteri II" og til et forslag til en lokalplan for Vibevej 25.

Planerne om moskébyggerierne har skabt en ophedet debat, hvor kritikerne blandt andet har hævdet, at moskéerne vil øge indflydelsen fra konservative muslimske miljøer i for eksempel Iran.

Men for teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) er der ingen tvivl om, at den muslimsk befolkning i København har ret til at bygge "rigtige" moskéer.

- Vi har religionsfrihed i Danmark, og der er mere end 50.000 muslimer i København. Derfor er det helt naturligt, at vi sikrer, at både muslimer og alle andre har mulighed for at dyrke deres religion. Det hører til en moderne metropol, at der er mulighed for at dyrke forskellige religioner, siger Bo Asmus Kjeldgaard, som dog lægger vægt på, at muslimerne selv skal betale for byggerierne.

- Det er ikke kommunale moskéer, og det er ikke kommunens opgave at finansiere eller bygge moskéerne. For kommunen er der tale om byggesager, og nu har et flertal besluttet at give muslimerne muligheden for at bygge moskéerne, hvis de kan rejse pengene, siger Kjeldgaard.

I sidste ende er det Københavns Borgerrepræsentation, der sidder med afgørelsen, og Dansk Folkeparti krævede torsdag aften, at spørgsmålet om moskébyggeriet bliver diskuteret en gang til i Borgerrepræsentationen, før der bliver lavet en lokalplan med en moské på Amager.

Mens moskéen på Amager skal være en moderne sunni-moské, skal moskéen på Vibevej være en traditionelt udseende shia-moské.