Friskoleforældre betaler til Scientology

Fem statsstøttede friskoler kanaliserer millioner af kroner fra forældrenes skolebidrag videre til Scientology

- Jeg synes, at det er væsentligt, at man ved, hvor ens penge forsvinder hen. For det kan jo godt være, at man vil overveje, om man ønsker ens barn skal gå der, og om man ønsker at støtte Scientology hver eneste måned, siger tidligere scientolog Robert Dam. (Foto: Mogens Flindt)
- Jeg synes, at det er væsentligt, at man ved, hvor ens penge forsvinder hen. For det kan jo godt være, at man vil overveje, om man ønsker ens barn skal gå der, og om man ønsker at støtte Scientology hver eneste måned, siger tidligere scientolog Robert Dam. (Foto: Mogens Flindt)

Fem statsstøttede friskoler herhjemme underviser ud fra en studiemetode, der er skabt af science fiction forfatteren og Scientology-stifteren L. Ron Hubbard. Skolerne fortæller selv, at det er den eneste forbindelse mellem dem og Scientology-Kirken. Det skriver DR P1 Dokumentar.

Men nu viser det sig, at de fem friskoler kanaliserer millioner af kroner fra forældrenes skolebidrag videre til en organisation kaldet Applied Scholastics. Den organisation har på bare et år videreført værdier for 72,5 millioner kroner til en virksomhed, der er fuldt ud ejet og kontrolleret af Scientology-Kirken i USA.

- Det er ikke tilfældet. Jeg vil gerne se dokumentation for det, siger Hanne Hemmingsholdt, talskvinde for de fem friskoler, der bennytter undervisningssystemet Applied Scholastics, der bruger principper fra L. Ron Hubbard til DR P1 Dokumentar.

Virksomheden, der hedder SBPI, har til huse i Scientology-Kirkens internationale hovedkvarter midt i Los Angeles.

Skjuler sandheden for forældrene
Robert Dam er tidligere medlem af Scientology. Han har været en del af Scientology-bevægelsen gennem 19 år og har haft sin datter i en af de fem friskoler, Kildeskolen Valby:

- Netop, fordi skolerne udadtil forsøger at dissociere sig med Scientology, så er man ikke klar over, at omkring en femtedel af det beløb man betaler hver måned går ubeskåret til en Scientology-organisation. Det ved man ikke, og det ønsker de selvfølgelig heller ikke kendt.

Rystede forældre
Lisbeth Lynge, der er mor til et barn, der i fire år gik på en af de fem friskoler, Kildeskolen i Næstved, er dybt chokeret over, at hun mod sin viden tilsyneladende har støttet Scientology-Kirken økonomisk.

- Det gør mig ustyrlig vred. Jeg synes, at den manglende oplysning er at føre folk bag lyset. De har jo ikke været ærlige, de har haft en skjult dagsorden, fortæller Lisbeth Lynge.

En anden forældrer, Lone Mulbjerg, der havde sit barn på Kildeskolen i Århus siger:- Jeg er meget modstander af alle de fanatiske religioner, så jeg har det selvfølgelig skidt med, at den er blevet bygget op på nogle af de midler, vi har betalt.

Tidligere scientolog, Robert Dam, og forældrer til et barn på en af skolerne, advarer andre forældre på skolerne:

- Jeg synes, at det er væsentlig, at man ved, hvor ens penge forsvinder hen. For det kan jo godt være, at man vil overveje, om man ønsker ens barn skal gå der, og om man ønsker at støtte Scientology hver eneste måned.

Nej til lærerjob på grund af gæld til Scientology
Selvom de fem friskoler udadtil fortæller, at de intet har med Scientology-bevægelsen at gøre, altså udover at det er stifteren af Scientology, der har lavet undervisningsmaterialet, så tegner dokumenter fra en af friskolerne et andet billede.

Carolyn Murphy, der er rektor på en af de fem friskoler, Amager Internationale Skole, afviser nemlig en ellers kvalificeret lærer, der søger job på skolen. Som begrundelsen for afvisningen giver hun, at ansøgeren er i 'bad standing' hos Scientology-Kirken.

I et skriftligt svar til ansøgeren, forklarer rektoren, at fordi han har 'Freeloaderbill', som betyder, at ansøgeren har ubetalt gæld til Scientology-Kirken, kan hun ikke hyre ham som underviser.

Tidligere scientolog Robert Dam mener, at brevet er et bevis på, at skolerne taler usandt, når de afviser forbindelsen til Scientology:

- Her i brevet, der skriver de jo klart og tydeligt, at de arbejder meget tæt sammen med kirken, og hun vil sikre sig, at der ikke er noget udestående med kirken før, hun vil ansætte vedkommende, så der er jo ingen diskussion om det.

Børn lærer at angive hinanden
En anden sammenhæng mellem de fem friskoler og Scientology findes i skolernes undervisning. Den er nemlig identisk med den, som bliver brugt i Scientology-Kirken. Samtidig benytter friskolerne også begrebet 'etik' som en metode til at holde styr på eleverne.

Lisbeth Lynge, der havde sin søn i Kildeskolen i Næstved gennem fire år, forklarer, hvordan Scientology-begrebet 'etik' udmønter sig blandt eleverne:

- Eleverne angiver hinanden. Hvis de for eksempel har en pakke rosiner med i tasken, man ikke har fået lov til af læreren, så skriver eleverne en lille etikseddel til læreren om den elev. Får en elev tre etik-sedler, så bliver man indkaldt til rektoren, og så kan man blive bortvist fra skolen i en uge fra undervisningen.

Brugen af etik-begrebet er ren scientology, mener tidligere scientolog Robert Dam. Han fortæller til DR P1 Dokumentar, at Scientology bruger 'etik' til at kontrollere sine medlemmer:

- Man bruger etik til at holde folk i et jerngreb, altså fange folk ind og sige: 'nu er du 'outethics'', som det hedder, din etik er lav, er dårlig. På et tidspunkt kommer du ind i en mental tankegang, hvor ingen tør træde ved siden af, for ellers så kommer man ned i etik-afdelingen, og det er ikke sjovt. Så man bruger det altså til, stille og roligt, at fange folk ind i et jerngreb.

Robert Dam forklarer her ti af de mest centrale ord inden for Scientologi, som han lærte dem gennem sine 19 år i organisationen.

Wog: Ordet Scientologer konsekvent bruger om ikke-scientologer. L. Ron Hubbard, stifteren af Scientologi, indførte det som meget nedsættende begreb. Betyder ’Worthy Oriental Gentleman’ og refererer til en person, der er naiv og vader gennem tilværelsen uden rygrad og uden at vide, hvad livet drejer sig om.

Clear: Den tilstand, man skal nå, inden man er klar til de hemmelige OT-kurser, der er kernen inden for Scientologi. Når man er clear, har dianetikkurserne renset sindet for traumer og fobier, og man er klar til at udvikle sig til et supermenneske, der er uafhængig af sin krop og kan frigøre sig for sygdomme og fejlbarligheder.

OT-kurser: Står for Opererende Thetan, som er en fri sjæl. Kurserne er så hemmelige, at de foregår i aflåste rum, hvor lærebøgerne er befæstet med alarmer, som aktiveres, hvis der går for lang tid fra de tages af stikket i skabet til de placeres i stikket ved bordene i kursuslokalet. Noterne kan man tage med sig i en taske, der er lænket til håndleddet, og som placeres i pengeskab, når man kommer hjem. Kurserne handler bl.a. om rumvæsener og indre guder i kroppen.

Dianetik-kurser: De første mange kurser, man tager for at forberede sindet til OT-kurserne. Består bl.a. af lange lister med opgaver, som skal forstås gennem udenadslære og fx ved et bord, hvor man med ler skal modellere situationer. Ved eksamination skrives situationen ned på et papir, og når supervisoren har gættet på situationen, vendes papiret for at tjekke.

Sea Org: Officerdelen af Scientologi. Den suverænt hårdeste del af organisationen. Her går man i sø-uniformer, fordi Scientologi oprindelig foregik på skibe. OT-kurserne hører herunder, ligesom politienheden Security Force. Det er også her OSA ’Office of Special Affairs’ hører under. Det er bl.a. Scientologis efterretningstjeneste, og det er også her presseafdelingen hører til.

Body Router: De fleste, der har stiftet kendskab med Scientologi, har mødt en Body Router. Det er hververne på gaden, der lokker forbipasserende ind til en gratis stress-test, der skal føre til Dianetik-kurser. Hvis man er nyerhvervet kvinde, der ser godt ud, bliver man let streget ind på de etablerede medarbejderes lister over nye scientologer, er værd at score.

Statistikker: Alt i Scientologi handler om statistikker. Alle funktioner og alle personer måles på deres statistikker. Og kun på deres statistikker. Den indeholder, hvor mange timer, man arbejder, hvor mange personer, man rekrutterer, og ikke mindst hvor mange penge, man skaber i Scientologi. Statistikkerne skal altid være opadgående.

Etik-afdelingen: Fungerer i praksis som en afstraffelse af scientologer, der kommer for sent til kurser eller ikke overholder de mange retningslinjer for den rigtige opførsel. Hvis ikke man leverer en opadgående statistik, havner man også her til intensiv undervisning og forbedring. Alle ved, at man er i problemer, hvis man er havnet her og man lægges derfor typisk på is af de andre.

Kontrol: Det er afgørende for scientologer, at de er i kontrol. De skal kontrollere sig selv, så følelsesudbrud er ikke smarte. Men det gælder også om, at have kontrol over situationer og andre mennesker. Derfor vil man ofte opleve, at scientologer stirrer direkte og vedvarende i øjnene. ’8C’ bruges ofte som udtryk for uendelig kontrol – 8 er uendelighedstegnet oprejst, og C er for det engelske ’control’.

Penge: I sidste ende, er penge det vigtigste i Scientologi. De går altid opad i systemet og ender i en rettighedsorganisation, hvor de ikke længere kan spores. Succesrige erhvervsfolk, der donerer store summer er utrolig feterede i Scientologi. De får VIP-status og bliver hyldet, får plads på forreste rækker til events og omgås den absolutte top i Scientologi, hvilket også giver et godt netværk-

Ses anderledes indefra
Informationschef Anette Refstrup afviser ikke Robert Dams iagttagelser af Scientology indefra. Men hun skriver i en mail til Ekstra Bladet, at hun gerne vil give sit forslag til vurderingen af begreberne:

Wog: En person, der end ikke forsøger at forstå, hvad der foregår omkring ham. Så det er bestemt ikke alle, som ikke er scientologer, der er wogs.

Clear: Det er en person, som er rationel, fordi han danner de bedst mulige løsninger, han kan, ud fra de data han har og ud fra sit synspunkt.

Han kaldes en 'clear' fordi hans grundlæggende personlighed, hans selv-determinisme, hans uddannelse og erfaring er blevet “clearet” for enhver fravigelse eller afvigelse fra fornuft.

OT-kurser: På de første syv OT niveauer (eller OT kurser) fjerner personen de faktorer, der stopper ham fra at genvinde hans naturlige evner som Opererende Thetan, et Frit Åndeligt Væsen. Niveauerne derover henvender sig til det åndelige væsen direkte, så han kan udnytte sit fulde potentiale.

Dianetik-kurser: Kurser, hvor du kan lære at anvende Dianetik metoderne. Kurserne gør dig ikke i sig selv Clear.

Sø-organisationen: Sø-organisationen er den religiøse orden inden for Scientologi religionen. Den består af de mest dedikerede scientologer i verden – personer, der har besluttet at give deres liv til udbredelsen af Scientology.

Body Router: En person, som inviterer folk ind fra gaden for at deltage i f.eks. et foredrag, en personlighedstest, en stress test eller for at se en film.

Statistik: En statistik viser mængden af noget over tid, for eksempel hvor mange personer, der starter på et kursus i Scientologi kirken over en given periode. Du kan f.eks. bruge det til at se, hvilke aktiviteter, der har været succesfulde og hvilke der ikke har.

Etik-afdelingen: Den afdeling i en Scientology Church, som hjælper medlemmerne med livets etiske problemstillinger. Etik består ganske simpelt af de handlinger, som et individ pålægger sig selv, som forbedrer hans egen og andres overlevelse. Det er en personlig ting.

Kontrol: Evnen til at starte, ændre og stoppe et eller andet. Der er “god kontrol” og “dårlig kontrol”. Forskellen på dem er vished og uvished.

God kontrol er sikker, direkte og forudsigelig. Dårlig kontrol er usikker, svingende og uforudsigelig. Med god kontrol kan man være sikker. Med dårlig kontrol er man aldrig sikker.

Penge: L. Ron Hubbard skriver: ”Penge er et redskab, en benzin tank. Det er et MIDDEL til at få noget gjort. Det er ikke noget gyldigt mål i sig selv.

Kirken.

Scientology er vældig stærkt repræsenteret i Danmark, som er europæisk center for hele bevægelsen. Her ligger også forlaget New Era Publications International, der trykker bøger til store dele af verden. Forlaget har til huse på Store Kongensgade 53 i København, og det ejer også den københavnske beboelsesejendom Lipkedsgade 5, hvor et betydeligt antal forlagsmedarbejdere bor privat.

Det europæiske hovedcenter ligger på Jernbanegade 6 i København, mens det danske endnu ligger på Gammel Kongevej 3. Senere flytter Scientologi Kirken hovedkontor til Nytorv 11 lige over for domhuset i København.

Endelig ejer Scientology -samfundet også hoteller på Vesterbrogade 22 og på Cort Adelers Gade 8-10. Her bor ledende medlemmer af samfundet. I de senere år er arbejdet i kirken blandt andet vendt mod narkobekæmpelse, skoler og undervisning af ordblinde børn. Medlemstallet er ukendt.