Løsladelse af kvindemorder var i orden

Alle instanser var enige om at erklære Bjarne Østergaard Madsen for rask i 2005. Men systemet er ikke ufejlbarligt, siger psykiatridirektøren i Region Midtjylland

Alle instanser var enige om at erklære den 42-årige Bjarne Østergaard Madsen for rask og slippe ham ud i samfundet i 2005. Beslutningen byggede på 14 års observationer af manden, som tog sit eget liv, da politiet ville fængsle ham for drab på hans forsvundne kæreste, sygeplejersken Lisbet Nielsen fra Risskov.

- Vi har set på forløbet i forlængelse af den tragiske hændelse og konkluderer, at det blev kørt, som det skulle. Men et system, der bygger på menneskelige skøn om fremtiden, er ikke ufejlbarligt, siger psykiatridirektør Gert Pilgaard Christensen fra Region Midtjylland.

Skizofren
Den 42-årige mand blev dømt til anbringelse på psykiatrisk hospital i 1991 som følge af et kærestedrab. Han fik stillet diagnosen skizofren.

En psykiatrisk anbringelse skal prøves mindst hvert femte år og førte i 1995 til mandens udskrivning fra hospitalet. Beslutningen blev truffet af psykiaterne, Kriminalforsorgen samt Retslægerådet, som er den øverste lægefaglige ekspertise inden for retsvæsnet.

Erklæret rask
Men den endelige beslutning træffes af domstolene, som altså havde kompetence til i givet fald at underkende indstillingen om at erklære manden for rask, understreger psykiatridirektøren.

- Tre uafhængige instanser er samfundets sikkerhed for, at en sådan beslutning bliver truffet på den bedst mulige måde. Men domstolene har retten til at sige nej, siger Gert Pilgaard Christensen.

Hvad mener du - var det rigtigt at lukke Bjarne Østergaard Madsen ud i samfundet efter de to mord?

1 af 2 
2 af 2 
0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere