Kriseramte landmænd gældssaneres

150 landmænd med en samlet gæld på 2,5 milliarder kroner får hjælp fra et statsfinansieret driftsselskab

Inden for få uger vil myndighederne stille med et forslag om at skabe et statsfinansieret driftsselskab for kriseramte landmænd i samarbejde med landbrugets realkreditinstitut, DLR. Det erfarer Morgenavisen Jyllands-Posten.

Først og fremmest handler det om, at op mod 150 landmænd i Finansiel Stabilitet med 2,5 milliarder kroner i gæld skal flyttes over i det nye selskab efter at have fået barberet så meget af gælden, at driften igen kan betale renterne, så landmændene kan tjene penge.

Der drøftes en ordning, hvor kreditorerne - staten, realkreditinstitutter og banker - kan få nogle af pengene hjem igen, når landmanden atter kommer oven vande.

Derudover drøfter myndighederne at udvide ordningen, så andre banker med forgældede landbrugskunder også kan benytte sig af det ny finansieringsselskab.

En tredjedel af de 150 landmænd har førsteprioritetslån i DLR Kredit, som nu er i dialog med Finansiel Stabilitet for at finde mulige løsninger for kunderne, oplyser direktør i DLR Kredit Jens Kristian Møller.

- Det drøftes som en mulighed, om DLR Kredit kan bistå med knowhow og håndtering af deres engagementer, siger