Vi flygter fra folkekirken

Flugten fra folkekirken svarede sidste år til indbyggertallet i en større provinsby

Stadig flere danskere vælger at spare kirkeskatten og droppe medlemskabet af folkekirken.

I alt meldte 13.587 personer sig ud af kirken i 2011. I 2007 lå medlemstabet på 8810, skriver Kristeligt Dagblad med henvisning til en netop offentliggjort opgørelse fra Danmarks Statistik over folkekirkens medlemstal.

Opgørelsen bekræfter en velkendt og mangeårig tendens: at medlemmerne siver fra folkekirken. Over de seneste fire år er antallet af udmeldelser steget med 54 procent. Folkekirkens medlemstal svarer nu til lige under 80 procent af den samlede befolkning.

De nye tal viser en bekymrende udvikling, lyder det fra lektor i teologi ved Københavns Universitet Hans Raun Iversen:

- Vi har set den udvikling over de seneste 40 år, men den har ligget rekordhøjt de seneste år. Man kan sige, det er små tal. Men alt andet lige svarer det til, at en større provinsby har forladt kirken sidste år, siger han til Kristeligt Dagblad.

Samtidig viser statistikken, at færre danskere meldes ind i kirken. 47.198 personer blev i 2011 døbt ind i folkekirken. Det er fem procent færre end året inden.

Da flere personer melder sig ud, færre melder sig ind, og en del medlemmer dør i løbet af året, bliver resultatet, at kirkens samlede medlemstal faldt med 10.105 sidste år.

I Danmark svarer sidste års udmeldelser til 0,3 procent af kirkens samlede medlemsskare.

De danskere, der vælger at melde sig ud af kirken, er typisk mænd mellem 30 og 40 år. De bor i København og har en høj uddannelse, forklarer lektor i religionssociologi Peter Lüchau, der er ekspert i kirkestatistik.

På trods af at antallet af udmeldelser steg i 2011, mener han ikke, at den nye statistik bør give for dybe panderynker hos de danske præster. Det generelle billede er, at danskernes medlemskab af folkekirken er ekstremt stabilt, siger ham.