Erhvervslivet er glad for død betalingsring

Begejstring hos erhvervslivet om betalingsringens endeligt. Og tilfredshed med, at kollektiv trafik styrkes

Der bliver ikke brug for en ekstra vogn i metroen til de københavnske håndværkere og deres værktøj, nu da betalingsringen er begravet. Og håndværkerne er tilfredse, at planerne om ringen er skinlagt.

- Det nytter ikke at drive trafikpolitik ud fra ideologi. Det, der er brug for, er praktiske løsninger på de trængselsproblemer, som hver dag generer virksomheder og bilister på vej ind og ud af København, siger afdelingschef i Håndværksrådet, Frank Korsholm.

Håndværksrådet har fra starten været modstander af betalingsringen. Derimod er man positiv over for kørselsafgift, også kaldet roadpricing, som ifølge eksperter vil kunne være klar i løbet af nogle år.

Hos Dansk Erhverv er håbet, at man nu får en koncentreret og gennemtænkt indsats mod trængsel. Samtidig er der tilfredshed med regeringens forslag om nye investeringer i kollektiv trafik.

- Massetransport giver nu engang bedst mening, hvor der er mange mennesker. Vi skal blive bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i hurtig og pålidelig kollektiv trafik i de danske bycentre, siger chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv.

Også hos lønmodtagerne er der ros til regeringen for at skrinlægge planen om ringen:

- Vi har hele vejen igennem været imod betalingsringen, fordi den ville ødelægge mobiliteten på arbejdsmarkedet i hovedstaden, siger Thorkild E. Jensen, forbundsformand for Dansk Metal.

Han glæder sig over den plan, som regeringen lægger op til med øgede investeringer i den kollektive trafik:

- Den kollektive trafik er blevet udsultet de seneste 10 år, og derfor er det helt rigtigt, at regeringen nu lægger op til at øge investeringerne. Det kan være med til at få flere til at blive i den kollektive trafik, siger forbundsformanden.

0 kommentarer
Vis kommentarer