Fortrolig rapport: Det må du ikke vide om lægehelikopteren

Konklusionen du ikke måtte se: Ekspert-vurdering af lægehelikopter blev lavet om

Koklusionerne ændrede sig markant fra den første til anden udgave af rapporten. (Grafik: Magnus Bjerg, Fotos: Dalum Astrid/POLFOTO)
Koklusionerne ændrede sig markant fra den første til anden udgave af rapporten. (Grafik: Magnus Bjerg, Fotos: Dalum Astrid/POLFOTO)

Lægehelikopteren, der skal redde liv i Region Sjælland og Hovedstaden, kan ikke flyve i dårligt vejr eller om natten.

Men sandheden om helikopteren kan vise sig at være mere end det – og langt alvorligere. Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en fortrolig førsteudgave af en ekspertrapport om helikopteren, som staten nu finansierer. Årlig pris: 23 mio. kr.

I den hemmelige konklusion bliver der sået stærk tvivl om, hvorvidt helikopteren overhovedet er pengene værd:

’Den kliniske evaluering har imidlertid ikke kunnet påvise signifikant reduktion i dødeligheden for nogen af de tre patientgrupper ved sammenligning af de patienter, der blev behandlet og fløjet med akuthelikopteren (forsøgsgruppen) med dem, der blev kørt med ambulance (kontrolgruppen).’

Har samlet data et år
Konklusionen slutter:

’Samlet set er det således ikke på baggrund af den foreliggende evaluering entydigt, at etableringen af akutlægehelikopteren kan betragtes som effektiv ressourceanvendelse.’

Holdet af forskere fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Rigshospitalet bygger deres konklusion på data indsamlet over et år, mens forsøgsordningen med lægehelikopteren har været i gang.

Se den fortrolige rapporther(del 1) ogher(del 2).Konklusionen er på side 5.

Piben får en anden lyd
Efter at den fortrolige rapport er skrevet, sker der imidlertid ting og sager. For her skal den til gennemlæsning – eller ’review’ – bl.a. hos en række andre forskere.

Nogle af disse er ganske usædvanligt for den type projekter udpeget af Trygfonden, som har betalt 63 mio. kr. millioner for forsøgsordningen, og som desuden også har finansieret evalueringsrapporten.

Reviewet betyder, at offentliggørelsen af den endelige rapport udsættes godt en måned til d. 20. januar 2012.

Og nu har piben pludselig fået en anden lyd. Nu står der:

’Samlet set viser analysen, at en akutlægehelikopter kan indgå som et meningsfyldt supplement til det eksisterende præhospitale beredskab.’

Se den endelige rapporther. Konklusionen er på side 9 og 10.

Kan godt se mærkeligt ud
Direktør for Dansk Sundhedsinstitut, Jes Søgaard, har ikke blot sat sit navn på helikopter-rapporten, han var også en af forskerne, som havde den kritiske konklusion til review. Han forsvarer den endelige konklusion:

- Hvis man sidder og sammenligner de to ’konklusioner’ kan det godt se mærkeligt ud, men forskningsprocessen har de her eksterne review-processer netop for med friske øjne at finde fejl og mangler, og det skete heldigvis her, siger Jes Søgaard.Konfrontation med Jes Søgaard fra DSI:
Direktør for Dansk Sundhedsinstitut, Jes Søgaard, har ikke blot sat sit navn på helikopter-rapporten, han var også en af de forskere, som havde den kritiske konklusion til review.

- Hvordan vil du forklare, at man på en måned ændrer konklusionen så markant? - Forklaringen er, at der mellem den fortrolige preview-rapport og den endelige rapport ligger en omfattende peer review proces, hvor flere uafhængige forskere og eksperter uafhængigt af hinanden vurderer datamateriale og analyser og kommer med forslag til forbedringer og rettelser. Preview-rapport er et internt arbejdsnotat med meget foreløbige konklusioner.

- De uafhængige reviews påpeger en række mangler og kommer med nogle forslag, som både vi og forskerne på Rigshospitalet følger, og det ændrer faktisk noget på præmisserne og konklusionerne om sundhedseffekt.

- Alt det her betyder, at den overordnede konklusion ændres fra forbeholdene i preview-rapporten til noget, man kan kalde moderat positiv.

Eller et halvt tømt glas bliver halvt fyldt! - Der har været store økonomiske interesser involveret i dette projekt - både Trygfonden og Falck. Kan det have spillet ind på, hvordan den endelige konklusion er blevet? - Ikke som jeg ser processen, og jeg har været fortakt holdsvis tæt på. Vi har ikke oplevet, at der har været nogle fra Trygfonden, som vi jo har været i løbende konnogen med, der har ønsket en bestemt ordlyd. I forhold til Falck kan jeg sige, at der overhovedet ikke har været kontakt.

- Kan du forstå, hvis man som udenforstående undrer sig over, at man ændrer konklusionen så meget? - Ja, hvis man sidder og sammenligner de to ' konklusioner' kan det godt se mærkeligt ud, men forskningsprocessen har de her eksterne review-processer netop for med friske øjne at finde fejl og mangler, og det skete heldigvis her, siger Jes Søgaard.Konfrontation med Anders Hede, TrygFonden
Forskningschef i TrygFonden, Anders Hede, afviser, at fonden skulle have påvirket konklusionen, så den blev mere positiv.

- Jeg har ikke lagt pres på nogen.

- Men kan du forklare, hvordan konklusionen har ændret sig så drastisk? - Der var nogle mindre uoverensstemmelser mellem to datasæt, som forskerne afklarede.

Anders Hede forklarer, at forskerne af reviewerne blev rådet til at ændre kontrolgruppe.

En ændring, der ifølge Hede gjorde undersøgelsen ' mindre usikker'.

- Det kan godt være, at data er marginalt ændret, men det, der står i konklusionen, er jo ikke kun marginalt ændret.

- Der kan godt være noget med sprogbruget, der er skiftet ud, men tallene har ikke ændret sig. Så noget af det har lidt karakter af, om glasset er halvfyldt eller halvtomt.

- Men tror du ikke, at ændringen af konklusionen kan være tungen på vægtskålen i forhold til, om politikerne gør helikopter-ordningen permanent eller ej? - Nej. Hvis resultaterne var markant anderledes end den forskning, man kender i forvejen, så skulle alarmklokkerne ringe, men her ligger resultaterne inden for den forskning, man kender.

Konfrontation med Falck:
Det er Falck, der driver akutlægehelikopteren.

Dermed kan virksomheden se frem til en milliongevinst, hvis helikopteren bliver en permanent løsning.

Direktør for Falck DRF Luftambulance, Leif Wiuff, afviser dog, at man har forsøgt at påvirke evalueringen af helikopter-projektet. Faktisk fortæller han, at han ikke så rapporten, før den blev offentliggjort.

- Jeg kan på det kraftigste afvise, at Falck har lagt pres på for at få konklusionen ændret.

- Men I har jo nogle klare økonomiske interesser i at få gjort ordningen permanent.

- Ja, det kan man godt fristes til at tro, at vi har. Men vi har under ingen omstændigheder haft nogen intentioner om at påvirke den rapport.

Slet ikke. Hvis den kom frem til, at der ikke var behov for lægehelikopteren, så ville vi rette vi os ind efter det.

0 kommentarer
Vis kommentarer