EU vil sætte Vestager & Co. under lup

International avis: Danmark blandt 12 EU-lande med så meget ubalance i økonomien, at det skal undersøges nærmere

Margrethe Vestager, som for tiden er formand for EU's centrale ECOFIN-råd af økonomi- og finansministre, skal have sin butik under lup, erfarer Financial Times. (Foto: Jakob Jørgensen)
Margrethe Vestager, som for tiden er formand for EU's centrale ECOFIN-råd af økonomi- og finansministre, skal have sin butik under lup, erfarer Financial Times. (Foto: Jakob Jørgensen)

Danmarks økonomi skal ses nærmere efter i sømmene. Det mener EU-Kommissionen, der ifølge avisen Financial Times i en rapport senere tirsdag sætter Danmark på listen over lande med makroøkonomiske ubalancer.

Dermed kommer økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og hendes folk under EU's lup.

Financial Times citerer en unavngiven kilde i kommissionen for oplysningen om, at der er 12 lande på listen, der er en af EU's nye økonomiske overvågningsmekanismer som led i den såkaldte sixpack (se faktaboks til højre), der blev vedtaget sidste år.

De mest trængte er ikke med
De mest trængte økonomier - Grækenland, Irland og Portugal - er ikke med på listen, da de allerede er omfattet af et hjælpeprogram.

Listen omfatter ikke overraskende lande som Spanien, Italien, Belgien og Ungarn, hvor der allerede er kendte problemer. Men med i rækken er altså også Danmark, Finland, Sverige og Storbritannien, der normalt regnes for at have orden i økonomien.

Offentliggøres kl. 15
EU-Kommissionens rapport bliver offentliggjort tirsdag klokken 15. Økonomikommissær Olli Rehns talsmand ønsker ikke inden da at kommentere rapporten og vil over for Ritzau hverken be- eller afkræfte, hvilke lande der er nævnt.

Den nye mekanisme, der trådte i kraft i december sidste år, har til formål at identificere økonomiske faretegn tidligt, så man kan undgå en gentagelse af de seneste års kriser.

Det sker blandt andet ved at holde øje med udviklingen i landenes eksport, lønudgifter, renter, offentlig og privat gæld, boligpriser, arbejdsløshed og andre faktorer, der sættes i relation til udviklingen i andre lande og til en række tærskelværdier.

Ikke oplyst, hvad problemet er
Financial Times har ikke oplysninger om, hvad der måtte være de særlige problemer i dansk økonomi.

Regeringen har blandt andet i forbindelse med forhandlingerne om EU's finanspagt gjort opmærksom på, at der er særlige forhold ved dansk økonomi, der giver store udsving i løbet af et kalenderår.

For Storbritanniens og Frankrigs vedkommende er der blandt andet en advarsel om, at deres andel af eksportmarkedet er faldet markant. Storbritannien bliver også advaret om en faretruende høj privat gældsbyrde.

EU's sixpack

EU fik med virkning fra 13. december 2011 en række nye regler for overvågning af medlemslandenes økonomi og finanspolitik. Den såkaldte sixpack skal hjælpe med at stabilisere økonomien i EU og forhindre nye kriser.

Et af de nye værktøjer er en overvågningsmekanisme for makroøkonomiske ubalancer, der skal gøre det muligt at identificere potentielle problemer tidligt. Det sker med hjælp fra følgende tjekliste med tærskelværdier for, hvornår der slås alarm:

* De seneste tre års betalingsbalance set i forhold til bruttonationalproduktet (BNP) - der tillades udsving mellem plus 6 og minus 4 procent af BNP.

* Netto internationale investeringer som procent af BNP - tærskelværdi: minus 35 procent af BNP.

* Fem års procentvis forandring i eksportandele, tærskel: Minus 6 procent.

* Tre års procentvis forandring i prisen på arbejde, i eurolande tillades en stigning på 9 procent, uden for eurozonen er tærsklen 12 procent.

* Tre års procentvis forandring i valutakurser baseret på prisindekset HICP og inflationsindekset CPI set i forhold til 35 andre industrialiserede land - tærskel: plus/minus fem procent i eurozonen, plus/minus 11 procent for ikke-eurolande.

* Gælden i den private sektor i procent af BNP - tærskel: 160 procent.

* Vækst i gælden i den private sektor i procent af BNP - tærskel: 15 procent.

* Udvikling i boligpriser fra år til år set i forhold til Eurostats index - tærskel: 6 procent.

* Gælden i den offentlige sektor i procent af BNP - tærskel: 60 procent.

* Treårigt rullende indeks for arbejdsløsheden - tærskel: 10 procent.

kilde: ritzau