Svenske imamer fordømmer selvmordsaktion

Muslimske ledere i Sverige fordømmer og beklager selvmordsaktion i Stockholm i fredagsbøn

Selvmordsaktionen i Stockholm i lørdags bliver i stærke vendinger fordømt af muslimer over hele Sverige under fredagsbønnen.

- Vi beklager, men vi beder ikke om forladelse, for vi har intet at gøre med aktionen, siger Ben Mahmoud Rahmed, imam ved Stormoskéen i Stockholm, Sveriges største.

Aktionen blev også fordømt med fælles stemme fra de 2000 fremmødte i moskéen.

- Handlingen er uacceptabel og helt uforenelig med islam, fortsatte Ben Mahmoud Rahme.

Han understreger, at "fejlagtige og uduelige" fortolkninger af koranens hellige tekster ikke kan fungere som støtte til terrorhandlinger.

Samme budskab lød fra imamer over hele landet under den første fredagsbøn, siden en irakiskfødt svensk statsborger sprængte sig selv til døde midt i julehandlen i Stockholm centrum.

Mange muslimer i Sverige frygter, at selvmordsbomben vil føre til øget fremmedfjendtlighed i Sverige, fordi deres religion kædes sammen med gerningsmanden.

Sveriges Islamiske Forbund, der driver moskéen, har i en udtalelse også taget afstand fra aktionen og understreget, at muslimske ledere har fordømt lignende aktioner i udlandet.

- At dræbe et menneske er ifølge islam det samme som at dræbe hele menneskeslægten, siger Ben Mahmoud Rahmed, og understreger, at han og andre imamer nu vil forstærke indsatsen mod terrorisme og ekstremisme.