Nu får vi endnu en bro

Naturklagenævnet har tirsdag godkendt en ny bro over Christianshavns Kanal. Broforbindelse forventes færdig i 2013

Naturklagenævnet har tirsdag godkendt en ny bro over Christianshavns Kanal i København. Broforbindelse forventes færdig i 2013.

Godkendelsen betyder, at københavnerne i 2013 kan cykle og gå tværs over havnene fra Nyhavn til Holmen via Christianshavn som alternativ til den stærkt trafikerede Knippelsbro.

Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) er meget glad for afgørelsen.

- De nye broer over Inderhavnen og kanalerne binder byen sammen, så cyklister og fodgængere kan komme hurtigt fra Indre By til Christianshavn og Amager Strand, siger han.

Planen har været stærkt kritiseret af lystsejlere og beboere på Christianshavn, fordi man frygter, at blandt andet sejlermiljøet bliver ødelagt.

Men ifølge Bo Asmus Kjeldgaard er der taget højde for lystsejlerne.

- For at være sikker på, at vi ikke kun tilgodeser cyklister og fodgængere, men også det unikke sejlerliv i Christianshavns Kanal, har vi i Teknik- og Miljøforvaltningen lavet et udspil til broåbningspolitik, som blandt gør det gratis for sejlerne at passere broerne, siger han.

Københavns Kommune valgte i marts 2010 at klage over Fredningsnævnets dispensation til at bygge en bro over Christianshavns Kanal, fordi den bro, der kunne bygges, var unødigt stor og upraktisk i forhold til vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen.

Naturklagenævnet har nu givet kommunen medhold i klagen, så den lette bro kan opføres.

Københavns Kommune har fået 200 millioner kroner til etablering af broerne fra A.P. Møller og Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.