Krisepsykolog: Lukkethed er OK

Udby skole har forholdt sig tavs efter 12-årigs mobbe-selvmord, men det er ikke nødvendigvis en dårlig strategi, mener krisepsykolog

Det er fint, at Udby skole ikke vil udtale sig om den tragiske mobbesag, siger krisepsykolog. (Foto: Kristian Linnemann)
Det er fint, at Udby skole ikke vil udtale sig om den tragiske mobbesag, siger krisepsykolog. (Foto: Kristian Linnemann)

Tirsdag eftermiddag begik den 12-årige Robert Larsen selvmord efter længere tids mobning. Tre dage efter har ledelsen på Udby skole endnu ikke kommenteret den tragiske hændelse og mobningen på skolen.

Men det behøver de heller ikke, siger krisepsykolog, Louise Svendsen, fra Dansk Krisekorps, der rykker ud til akutte kriser, men ikke er involveret i den konkrete hændelse på Udby skole.

Hun mener, at skolen på nuværende tidspunkt gør rigtigt i at koncentrere indsatsen internt på skolen i stedet for at komme med hurtige udmeldinger i pressen.

- Det vil i hvert fald være torskedumt at sige noget om det, før man har tænkt sig om, siger Louise Svendsen.

Hjælp i grupper
Holbæk kommune sendte onsdag morgen tre krisepsykologer ud på Udby skole, og deres opgave var i første omgang at skabe ro og kontrol på situationen.

- Når man kommer ud på stedet gælder det om at støtte lærere og elever. Det kan bl.a. ske ved at tale med eleverne i grupper. Det kan være dem, der var 'tæt på', skal have en særlig supplerende hjælp end 'de andre', der ikke er direkte berørt, siger Louise Svendsen.

I den konkrete situation på Udby skole står kriseteamet overfor en særlig udfordring med de elever, der angiveligt var medvirkende til at drive Robert Larsen til selvmord.

- Mobberne står tilbage med en dårlig samvittighed, men det gælder om ikke at fordømme dem. De er forskrækkede, og det er de færreste, der kunne se det komme, men man skal tale om det alvorlige, de har været med til.

Få skolen i gang igen
I den første tid efter en tragisk hændelse sker kriseindsatsen naturligvis med respekt for det skete, men for krisepsykologer gælder det også om at få en skole til at fungere så normalt som muligt.

Ledelsen og lærerne skal derfor klædes på til at forstå børnenes reaktioner i den kommende tid.

- På længere sigt kan krisestyringen handle om at hjælpe ledelsen og lærerne med at lægge langsigtede planer. Det kan både være organisatorisk og strategisk, så skolen bruger deres mobbe-politik fuldt ud, siger krisepsykolog, Louise Svendsen.