Isolation af fængslede møder kritik

Der er ingen kontrol med indsatte, der sendes i isolation i landets fængsler. Advokat og fængselsinspektør ønsker dommerkontrol

Der er ingen tidsgrænse for isolation af indsatte i landets fængsler. Flere advokater og også chefen for et fængsel efterlyser bedre kontrol med indgrebet, skriver Berlingske Tidende.

Det bør være dommere, der afgør, om en indsat skal isoleres fra andre mennesker, mener fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo fra Anstalten ved Herstedvester.

Når det gælder isolation af varetægtsfængslede, er det netop domstolene, som bestemmer. Men det er ikke tilfældet med dømte, der afsoner en straf i fængslerne.

- Den manglende domstolskontrol er i sig selv en foruroligende begrænsning, når der er tale om så alvorligt et indgreb som isolationsanbringelse, mener advokat Janus Malcolm Pedersen.

Men kritikken preller af på justitsminister Brian Mikkelsen, der er helt tryg ved de gældende regler.