Forskere: Ozongasser stort problem

Både menneskers sundhed og verdens landbrugsproduktion kommer i fremtiden til at lide under ozonforurening, advarer en ny forskerrapport

Luftforurening forårsaget af jordnær ozon bliver en alvorlig trussel mod menneskers helbred og fødevaresikkerheden i det kommende århundrede, hvis der ikke gribes ind på globalt plan.

Det konkluderer en ny rapport fra Royal Society, det britiske videnskabsakademi.

Den giftige ozon i atmosfæren forurener luften og er en vigtig drivhusgas, der kun overgås af CO2 og metan, når det gælder virkningen for Jordens klima. Ozon forværrer sygdomme som astma og påvirker planters vækst, og det kan få betydning for både produktionen af fødevarer og den biologiske mangfoldighed.

Tidligere undersøgelser har vist, at ozon i de mængder, der findes i luften i dag, forårsager 21.400 for tidlige dødsfald årligt alene i EU. Tabene på landbrugsafgrøder skønnes til 6,7 milliarder euro (godt 50 mia. kroner).

Ozon opstår som følge af kemiske reaktioner, når sollyset rammer kulilte, metan, kvælstofilter og flygtige organiske forbindelser (VOC'er), der allerede findes i luften på grund af bilkørsel, afbrænding af fossile brændsler eller skovrydning.