Kommuner smøler med engangshjælp

Kontanthjælpsmodtagere snydes i stort omfang for penge i begyndelsen af perioden, viser undersøgelse

Kommunerne giver i vidt omfang ikke kontanthjælpsmodtagere de penge, som de efter loven har ret til at få udbetalt som en såkaldt engangshjælp, indtil de modtager deres første fulde månedsydelse.

Det viser en stikprøve på 83 kontanthjælpssager, som Beskæftigelsesankenævnet og Statsforvaltningen Midtjylland har lavet i seks kommuner.

I over halvdelen af sagerne - i alt 42 - har den sociale myndighed end ikke overvejet, om kontanthjælpsansøgeren skulle være berettiget til engangshjælpen. Men heraf var 34 kontanthjælpsmodtager efter Beskæftigelsesankenævnets vurdering ellers berettiget - eller måske berettiget efter nærmere oplysninger - til at få den midlertidige pengestrækning. Penge, som altså er gået deres næse forbi.

Kontanthjælpsmodtagere har ifølge loven ret til at få udbetalt en engangshjælp på op til 4926 kroner (indtil 2449 kroner for hjemmeboende unge under 25 år), fra det øjeblik de søger kommunen om ydelsen og til de får udbetalt den første månedsydelse, der er bagudbetalt.