Tyveri kan også give tålt ophold

Tunesersagen har fået politikerne til at kræve stramninger for tålt ophold. Men ikke alle udlændinge på tålt ophold er mistænkt for alvorlige forbrydelser

Det behøver ikke nødvendigvis være mistanke om terror eller drab, der udløser tålt ophold til en udlænding.

Også udlændinge dømt og udvist for f.eks. tyveri og narkokriminalitet kan - hvis de risikerer forfølgelse i deres hjemland - ende på tålt ophold i Danmark. Det forklarer sekretariatschef i Flygtningenævnet Stig Torp Henriksen, efter at den såkaldte tunesersag har sat fuld skrue på debatten om tålt ophold.

- Helt generelt er det sådan, at Flygtningenævnet i alle sager ser på de oplysninger, der er. Dels i den konkrete sag og dels om det land, hvor asylansøgeren kommer fra, siger sekretariatschefen.

- Det er helt afgørende, hvad personen risikerer i hjemlandet, understreger han.

Kriminaliteten er irrelevant
Danmarks forpligtelse til at overholde de internationale menneskerettigheder betyder, at nogle udviste personer alligevel kan blive i landet på såkaldt tålt ophold, hvis personen vil blive forfulgt, udsat for overgreb eller lignende krænkelser.

- Den kriminalitet, som udlændingen har begået, er fuldstændigt irrelevant. Om han har stjålet lidt eller meget, om han har dræbt en eller 10, det er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ligeglad med. For den beskyttelse mod udsendelse, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, er undtagelsesfri og absolut. Der kan ikke dispenseres fra den, siger Kim Kjær, som er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.