Hver femte ung efterlades på bagperronen

Situationen for 20 procent af de danske unge er alvorlig, mener børne- og kulturcheferne. De efterlyser ungdomskommission for at få de unge tilbage på sporet

20 procent af de unge lykkes ikke med en uddannelse. De får ikke arbejde, de dyrker ikke motion, og de bruger ikke kultur- og foreningstilbuddene.

Ifølge formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Per B. Christensen, er situationen så alvorlig, at der hurtigt skal tænkes nyt. På foreningens generalforsamling i Vejle var der enighed om at foreslå en ny ungdomskommission.

- Der er brug for en samlet ungdomspolitik med klare mål for, hvad vi tilbyder de unge. Kommissionen skal dække hele ungdomsområdet, inddrage de unge selv og bidrage til det helhedssyn, der mangler i dag, siger Per B. Christensen, der også er børne- og kulturdirektør i Næstved Kommune.

Han peger på, at Danmark står med en ny '80-20 problematik'. Mens 80 procent af de unge lykkes med en uddannelse, har gode kost- og motionsvaner og hurtigt får fodfæste på arbejdsmarkedet, så bliver de sidste 20 procent stående på bagperronen.