'Sur smiley' til fem universiteter

Fem danske universitetsuddannelser har fået en 'sur smiley'. Det er status efter første runde af den kvalitetskontrol, der besøger de danske universiteter

Fem danske universitetsuddannelser skal stramme gevaldigt op, hvis de fortsat skal have lov til at bestå.

Det er konklusionen efter den indledende runde af kvalitetskontrollen af universitetsuddannelserne, som foretages af Akkrediteringsrådet.

I alt 37 uddannelser fordelt på otte danske universiteter har været til eksamen, og heraf har fem fået en så dårlig karakter, at de nu har fået en sidste chance til at rette op på en række kritisable forhold.

Det drejer sig om kandidatuddannelsen i fysik på Roskilde Universitetscenter, bachelor og kandidatuddannelserne i fysik på Aalborg Universitet samt bacheloruddannelsen i religionsvidenskab og kandidatuddannelsen i religionshistorie på Københavns Universitet.

Det er typisk alt for høje frafaldsprocenter og de studerendes for lange gennemførselstider, der har udløst den "sure smiley" til uddannelserne, som nu har fået en frist på et eller to år til at rette op på forholdene. Ellers kan de i sidste ende blive tvunget til at lukke.

Uddannelserne er blevet bedømt ud fra ti parametre, som blandt andet handler om undervisningens tilrettelæggelse, undervisernes kvalifikationer, uddannelsens struktur og behovet for uddannelsen.

I alt skal ca. 850 danske universitetsuddannelser ses efter i sømmene.