IEA: Kloden bliver seks grader varmere

Det Internationale Energiagentur opfordrer verdens store lande til at indgå en stærk klimaaftale i København. Det er slut med billig olie, advarer agenturet

Hvis verden fortsætter med at forbruge fossil energi som nu, kan vi stå over for en global temperaturstigning på op mod seks grader i dette århundrede. Det ser allerede nu ud til at blive meget vanskeligt at overholde EU's mål om at begrænse opvarmningen til to grader celsius i gennemsnit.

De foruroligende meldinger kommer fra Det Internationale Energiagentur (IEA) i rapporten World Energy Outlook 2008, der blev offentliggjort i dag. Rapporten fastslår, at tiden med billig olie er forbi, og at der også af hensyn til forsyningssikkerheden er behov for en kursændring. Ellers vil verden i 2030 have behov for ekstra olie svarende til seks gange Saudi-Arabiens nuværende produktion.

Energiagenturet opfordrer indtrængende verdens største magter - USA, Kina, Indien, EU og Rusland - til at indgå en stærk global klimaaftale på FN's topmøde i København i december 2009.

IEA forventer, at 26 procent af energiforbruget i 2030 bliver dækket af CO2-neutrale kilder mod 19 procent i 2006. Agenturet vurderer, at vandkraft, atomkraft, biomasse og CO2-lagring i undergrunden (kaldet CCS) vil vinde frem.