Dommere afviser lov om påklædning

Der skal ikke lovgives om dommeres påklædning, mener Den Danske Dommerforening. Krav om kappe i byretten møder også kritik

Dommere ønsker ikke, at der skal lovgives om deres påklædning. Det er den besked, som justitsminister Brian Mikkelsen (K) modtager i et høringssvar oven på sit nye lovforslag, der har til formål at lovgive om dommeres påklædning i retssale.

Det fremgår af et brev som Den Danske Dommerforening allerede i september måned sendte til Folketingets Retsudvalg.

- Den debat, der har fundet sted, om hovedbeklædning, hårpragt og skægvækst, har ikke noget at gøre med, hvordan virkeligheden ser ud i danske retssale, mener foreningen, der finder lovforslaget 'beklageligt'. Spørgsmål om påklædning burde overlades til 'dommerselvregulering' ligesom andre spørgsmål om dommeretik, argumenterer man.

Også lovforlagets indstilling om at udvide den nuværende brug af dommerkapper til også at omfatte byretten møder kritik:

- Byretsdommere foretager mange forskellige retshandlinger, og en lovgivning, som foreskriver anvendelse af kappe, bør begrænses til hovedforhandling i nævninge- og domsmandssager, lyder det.