Verdensbank sænker forventninger til vækst

Verdensbanken sænker forventningerne til den økonomiske vækst i 2009. Både udviklingslande og industrilande bliver ramt af den finansielle uro

Verdensbanken sænkede i dag sin prognose for næste års økonomiske vækst i udviklingslandene.

Desuden tilbyder banken ekstra bistand i form af mere end 100 milliarder dollar (583 milliarder kroner) over de næste tre år for at hjælpe landene med at klare sig igennem den globale finanskrise.

Verdensbanken sænkede forventningerne til 4,5 procents vækst i udviklingslandene i 2009, hvilket er næsten to procent mindre, end banken forudsagde i juni. Årsagen er en kombination af den finansielle uro, mindre eksport og lavere priser på råvarer.

Verdensbanken forudser også, at industrilandenes økonomier vil skrumpe med 0,1 procent næste år, hvilket er en nedgang i forhold til en tidligere fremskrivning for væksten på to procent.

Når det gælder den globale økonomiske vækst, er det forventningen, at den vil synke til bare en enkelt procent fra en tidligere fremskrivning, der lovede en stigning på hele tre procent.