Nordatlantens hajer og rokker i knibe

En fjerdedel af arterne af hajer og rokker i det nordøstlige Atlanterhav er truet, først og fremmest af overfiskning. Det fortæller en ny rødliste

Godt en fjerdedel af Nordatlantens hajer og rokker er truet af udryddelse.

Det fortæller den første rødlisterapport fra IUCN, Den Internationale Union for Naturbeskyttelse.

Havområdet rummer 116 arter af hajer, rokker og kegleformede dybhavsfisk. Af dem er kun fire beskyttet af artsspecifikke fiskekvoter i EU, mens 26 procent betegnes som sårbare, truede eller stærkt truede, især på grund af overfiskning.

Store hajer som hvidhajen og brugden er beskyttet af EU-lovgivning. I størst risiko for at blive udryddet er sildehaj og almindelig skade (en rokkeart), men også de kommercielt værdifulde dybvandshajer og pighajer er i farezonen.

Presset mod disse udsatte arter er større i det nordøstatlantiske område end mange andre steder i verden, siger Claudine Gibson, tidligere programleder for en gruppe af hajspecialister under IUCN.

- De fleste hajer og rokker er exceptionelt sårbare over for overfiskning, fordi de vokser langsomt, kønsmodnes sent og får få unger, siger hun.