Politi pudses på skolemobbere

Aalborg-skole ansætter landets første fuldtids trivselsperson efter sommerferien - men inspektøren vil ikke vige tilbage for at sætte politi ind igen

Teddy Petersen ansætter fra starten af næste skoleår en person, som kun skal tage sig af, om trivselen på Gug Skole er i orden. Personen skal bl.a. være til rådighed, hvis en elev får onde sms'er om aftenen, og forældrene er rådvilde. (Foto: René Schütze)
Teddy Petersen ansætter fra starten af næste skoleår en person, som kun skal tage sig af, om trivselen på Gug Skole er i orden. Personen skal bl.a. være til rådighed, hvis en elev får onde sms'er om aftenen, og forældrene er rådvilde. (Foto: René Schütze)

– Jeg var ikke i stand til at stoppe det. Men et hjemmebesøg fra en SSP’er – det hjalp!

Skoleinspektør Teddy Petersen fra Gug Skole i Aalborg har sat politiet på en elev, som udsatte kammerater for grov mobning.

Det gjorde for nylig skolen landskendt.

Teddy Petersen vil også i fremtiden benytte politiet mod elever, som skejer vildt ud i mobning. Men han vil meget, meget mere – først.

Når tøsen græder klokken 23
Når de elever på Gug Skole, som netop nu lægger an til en herlig lang sommerferie, møder igen i august, vil Teddy Petersen have ansat en fuldtids medarbejder, som alene skal tage sig af rådgivning til elever, forældre, lærere - og for den sags skyld myndighedspersoner fra socialvæsen og politi.

- Det kan være en lærer, en pædagog, en fodboldtræner - bare det er en voksen, som er i stand til at få børnene i tale, også når der er problemer, siger Teddy Petersen.

Skoleinspektøren erkender, at kampen mod mobning stiller store krav til voksne, ikke mindst af hans egen generation omkring de 60, som kan se tilbage på en barndom og ungdom, hvor man nok kunne være lede mod hinanden, men hvor det altid skete ansigt til ansigt.

Svært for en 60-årig
– Vi gamle røvhuller skal lære, hvad sms’er og arto og mobiltelefoner er for noget. Ellers kan vi intet stille op, siger Teddy Petersen bramfrit om lærere, forældre, sociale myndigheder og politi, som er nødt til at forstå, hvad der foregår, når børnene går amok i hade-sms’er, sviner hinanden til på arto eller bombarderer ulykkelige kammerater med nedværdigende billeder på net eller mobil.

For en mand som Teddy har sms- og arto-livet været totalt lukket land. Men det duer ikke at holde sig ude af børnenes univers, hvis man vil forhindre mobning.

Og det vil Teddy Petersen. Han har engageret sig og sin skole kraftigt i et netværk, der med Lyshøjskolen i Kolding som initiativtager har sat mobning højt på dagsordenen.

– Min skole ligger i et område med pæne, halvdyre villaer og har få problemer, siger Teddy Petersen. – Men jeg har jo så haft en sag så skrap, at jeg valgte at involvere politiet.

Intet barn bliver dømt
Teddy Petersens erfaring er, at mobning finder sted i klasserne fra 4. til 8. – blandt børn i præpubertet. Så politiets SSP-indsats sker typisk i forhold til børn under den kriminelle lavalder.

– Det er udmærket, for ingen børn bliver jo dømt for noget, hvis vi tager sagerne i opløbet, siger skolelederen. Og politiindgreb skal heller ikke være det bærende i skolens kamp mod mobning.

– Vi har haft en mobbepolitik i otte-ni år, men mobbeplanen er skrevet af lærere for lærere. Vi skal knække mobbekoden i samarbejde mellem skole, forældre, SFO, socialforvaltning, politi – og ikke mindst børnene.

'Jeg mente det ikke'
– Det er vigtigt, at børnene får at vide, at det er dem og dem alene, som kan stoppe det. Men forældrene skal også forstå, hvad de har sat i gang – og tage ved lære. Opdragelse er ikke skolens opgave. Hvis ikke tonen er i orden over spisebordet derhjemme, kan vi hoppe og danse. Det hjælper overhovedet ikke!

– Børnene sviner hinanden til anonymt via den pc eller den mobiltelefon, som vi har givet dem uden at tage dem ved hånden ind i pc- og mobiluniverset og fortælle dem, hvordan man skal opføre sig derinde.

– Mobberne siger måske ’Jamen, jeg mente det jo ikke’ om deres hade-sms. Men de skal lære, at det faktisk er ulovligt at true folk, og at det andet barn kan blive så bange, at det ikke tør gå i skole – fordi en sms-kæde faktisk gør det muligt på få minutter at samle det tæskehold, som de truede med på sms eller på arto.

Når tøsen græder klokken 23
Gug Skoles næste mobbeplan skal være en reel hjælp – f.eks. til de forældre, hvis 12-årige datter bryder sammen klokken 23 lørdag aften, fordi ’nogen’ har sendt en modbydelig mail eller sms.

En vigtig del af planen vil være skolens trivselsperson.

– Personens eneste opgave skal være at være til rådighed – også når tøsen græder lørdag aften. Jeg tror ikke, at sådan noget findes på danske skoler endnu, men Gug Skoles trivselsperson begynder sit arbejde 1. august i år, siger Teddy Petersen.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere