Ingen erstatning for pædofil medhjælper

Statsforvaltningen forbyder Århus Kommune at udbetale frivillig erstatning til børn fra Beder, som var ofre for pædofil pædagogmedhjælper.

En 29-årig tidligere pædagogmedhjælper blev sidste år idømt tre års fængsel for seksuelle overgreb mod flere børn i daginstitutionen Grønnebakken i Beder syd for Århus.  (Foto: Andreas Szlavik)
En 29-årig tidligere pædagogmedhjælper blev sidste år idømt tre års fængsel for seksuelle overgreb mod flere børn i daginstitutionen Grønnebakken i Beder syd for Århus. (Foto: Andreas Szlavik)

Politikerne i Århus Byråd må opgive at betale en erstatning til krænkede børnehavebørn i en pædofilisag, fordi Statsforvaltningen afviser det som ulovligt.

Den frivillige erstatning var ment som et plaster på såret fra kommunens side for seksuelle overgreb på 13 børn i Børnehuset Grønnebakken, som en 29-årig mand sidste år i december fik en fængselsdom for.

Byrådspolitikere og embedsmænd i Århus har været grumt lede over sagen, der har fået forvaltningen for Børn og Unge til at stramme op på kommunens beredskab over for sexmisbrug af børn og unge i byens institutioner.

Statsforvaltningen begrunder forbuddet mod en frivillig erstatning fra kommunens side med, at forældrene efter alt at dømme ikke ville kunne få kommunens ledelse af børneområdet dømt ved en domstol for at være ansvarlige.