TDC frem i både omsætning og resultat

Telekoncernen TDC øgede omsætningen kraftigt i 3. kvartal og fik også fremgang i indtjeningen

Telekoncernen TDC nåede i 3. kvartal en omsætning på 12,2 milliarder kroner, hvilket er en vækst på næsten 11 procent i forhold til samme kvartal året før. Indtjeningen fra driften, såkaldt Ebitda, steg med seks procent til 3,5 milliarder kroner.

TDC's regnskab står lidt i skyggen af de mange rygter om en eventuel overtagelse af selskabet. Om dette forklarer selskabet, at iværksatte undersøgelser endnu ikke er afsluttet, og at der ikke kan oplyses noget om det mulige resultat eller tidspunktet for færdiggørelse af disse undersøgelser.

TDC's samlede kundebase er steget med knap 13 procent til 14,7 millioner kunder, hovedsagelig efter fremgang i de udenlandske mobilforretninger.

Forventningerne til hele året bliver nu opjusteret, så omsætningen ventes 500 millioner kroner højere til 46,1 milliarder kroner, mens resultatet af driften opjusteres med 200 millioner kroner til 12,8 milliarder kroner.