Beskæftigelsen er steget med 8500

Der er kommet 8500 flere par hænder i arbejde fra andet kvartal til tredje kvartal i år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik

Arbejdsstyrken bliver langsomt udvidet, men mest på det private område. Fra andet kvartal til tredje kvartal i år er beskæftigelsen nemlig steget med 8500 personer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De største stigninger på det private område er sket inden for finansiering samt handel, hotel og restauration, hvor beskæftigelsen er steget med henholdsvis 5400 og 1300 personer.

De sæsonkorrigerede tal viser stort set stigninger over hele linjen på det private område, men i både industrien og på transportområdet er beskæftigelsen faldet en smule med 1500 og 1300 personer.

På det offentlige område er der også sket en stigning i beskæftigelsen, men her er den dog mere moderat. Samlet set er arbejdsstyrken udvidet med i alt 1400 personer.