Flere danske elever har svært ved matematikken

Andelen af elever, som klarer sig dårligt i matematik, vokser. Samtidig bliver der færre af de meget dygtige

* De danske elever scorer samlet 500 point i matematik i 2012 på PISA-skalaen.

* Det resultat er lige over OECD-gennemsnittet, der fra 2003 er faldet fra 500 til 494.

* Det nye danske resultat ligger imidlertid lavere end i de tidligere PISA-undersøgelser, hvor resultatet i 2003 var 514, i 2006 var det 513, og i 2009 lød resultatet 503.

* Den lavere danske placering i 2012 hænger først og fremmest sammen med, at grupperne af meget dygtige elever er blevet mindre, og samtidig er grupperne af elever, som klarer sig dårligt, blevet større.

* Der er, som i tidligere runder af PISA, en markant kønsforskel, idet drengene klarer sig 14 point bedre end pigerne. Danmark er det eneste land i Norden, der har en så stor kønsforskel.

* Lignende fald ses også i alle de andre nordiske lande, hvor Finland sammen med Sverige er gået mest tilbage.

* Samlet set er det karakteristisk, at de syv lande med højeste score alle er beliggende i Sydøstasien.

* Modsat Danmark har de sydøstasiatiske lande mange meget dygtige elever og kun få elever, der klarer testen dårligt.

Kilde: Pisa 2012, Niels Egelund, KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

0 kommentarer
Vis kommentarer