Forældre: Skolereform kan løfte niveau i Pisa-test

Skole og Forældre satser på, at en ny skolereform kan gøre danske elever bedre til matematik

De danske elever har ikke rykket sig synderligt i naturvidenskab, læsning eller matematik i forhold til 2009. Det viser den netop offentliggjorte Pisa-undersøgelse, hvilket formanden for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, finder tilfredsstillende.

- Vi ligger nogenlunde på gennemsnittet, og vi har ikke flyttet os meget siden sidst. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at niveauet var løftet. Men det er okay med status quo, siger Mette With Hagensen til Ritzau.

Danmark ligger på en 22. plads ud af de OECD-lande, der er med i undersøgelsen.

Hun håber, at den kommende folkeskolereform kan få eleverne til at flytte sig og fremhæver to elementer: forældreinddragelse og understøttende undervisning.

- Vi skal som forældre blive bedre til at bakke op og være med omkring skolen. Derudover kan understøttende undervisning også løfte niveauet, siger hun.

Et punkt i folkeskolereformen er, at der skal være mere tid til understøttende undervisning. Her kan elever få undervisning ud over den almindelige undervisning af enten en lærer eller pædagog.

- I forhold til de bedste lande har Danmark en relativ lav andel af meget dygtige elever i matematik. Mit håb er, at folkeskolereformen kan bidrage til at løfte både de fagligt svage og fagligt stærke elever yderligere, siger Mette With Hagensen.

I folkeskolereformen vil man blandt andet fokusere på elevernes sociale baggrund og at efteruddanne lærerne.

Mette With Hagensen er overordnet tilfreds med Pisa-undersøgelsen og påpeger, at Danmark generelt klarer sig godt i internationale undersøgelser.

Undersøgelserne Timss og Pirls tester også elevers færdigheder i naturfag, matematik og læsefærdigheder.

Her gik danske 4. klasses elever frem i både læsning og matematik i 2011.

0 kommentarer
Vis kommentarer