Jobcentre giver flere dummebøder end a-kasser

Kontanthjælpsmodtagere får straf på jobcenteret, mens a-kasser skåner dagpengemodtagere

(Arkivfoto: Niels Hougaard)
(Arkivfoto: Niels Hougaard)

Læs også: Dummebøde: Her prygler jobcentre flest ledige

Arbejdsløse risikerer en økonomisk 'dummebøde', hvis de glemmer et møde på jobcentret eller skulker fra aktivering.

Men risikoen er betydeligt mindre for dagpengemodtagere end for ledige på kontanthjælp.

I løbet af det senest opgjorte år blev næsten 29 procent af de jobklare kontanthjælpsmodtagere sanktioneret af deres jobcenter, mens kun 3 procent af dagpengemodtagerne blev straffet af a-kassen.

Det viser en opgørelse over såkaldte 'rådighedssanktioner', som Avisen.dk har trukket fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen vurderer, at den store forskelsbehandling skyldes, at ledige på kontanthjælp ikke har en fagforening i ryggen.

- A-kasserne antager nok mere rollen som advokat end som trold, fordi de hænger sammen med fagforeninger, og dermed er bundet op på et medlemsdemokrati, som forsvarer de ledige medlemmers interesser, siger professoren fra Aalborg Universitet.

KL: A-kasser ignorerer indberetninger
Arbejdsløse kan blive trukket i dagpenge eller kontanthjælp, hvis de gør sig skyldige i såkaldt 'selvforskyldt ledighed'.

Det kan for eksempel ske, hvis man ikke dukker op til et møde, udebliver fra et cv-kursus eller afviser et jobtilbud eller en form for aktivering.

Hvis en ledig på kontanthjælp bryder reglerne, falder sanktionen prompte på jobcenteret. Men hvis den ledige er på dagpenge, indberetter jobcenteret den såkaldt 'negative hændelse' til a-kassen, som så vurderer, om der skal falde en straf.

Læs også: Jobcentre giver flere dummebøder end a-kasser

Ifølge Kommunernes Landsforening undrer jobcentrene sig over, at a-kasserne ofte reagerer med rungende tavshed.

- Vi hører hele tiden fra jobcentrene, at de har en oplevelse af, at a-kasserne ikke reagerer på indberetninger. Vi har ikke nogen endelig bedømmelse af, hvad der er rigtigt. Men tallene taler umiddelbart et meget tydeligt sprog, og vi undrer os gevaldigt over, at der er så eksorbitant stor forskel, siger chefkonsulent Ulrik Petersen.

A-kasserne afviser, at de holder hånden over deres medlemmer.

- Noget af forskellen kan forklares ved, at kontanthjælpsmodtagere ofte gennemgår flere og kortere aktiveringsforløb, hvor risikoen for at overtræde rådighedsreglerne simpelt hen er større, siger Verner Sand Kirk, der er direktør i A-Kassernes Samvirke.

Læs også: Nedbrudt af jobkursus: Jeg gik grædende hjem

A-kasserne mener selv, at de er meget bedre til at vejlede deres medlemmer, så de undgår at løbe ind i sanktioner.

Men på jobcentrene sker alt for mange indberetninger til a-kasserne per automatik, mener Verner Sand Kirk.

- Der mangler simpelthen fornuft. Jeg møder medarbejdere fra jobcentrene, som siger, at det er fuldstændig tåbeligt, at de skal indberette folk, når det er åbenlyst forkert, siger han.

Selv om der er små forskelle i reglerne for ledige på dagpenge og kontanthjælp, understreger Kommunernes Landsforening, at den grundlæggende forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er ens.

A-kasser mangler incitament
Chefkonsulent Ulrik Petersen påpeger, at a-kasserne mangler incitament til at presse ledige til at søge job uden for deres eget fagområde.

- A-kasserne har i en vis forstand et modsatrettet incitament, fordi de ikke vil miste medlemmer til andre a-kasser. Kommunen har derimod det stærkest tænkelige incitament for at være konsekvent, fordi en ledig i job betyder en person mindre at udbetale kontanthjælp til - også når det ikke er drømmejobbet, siger han.

I foråret viste en undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesankenævnet i Midtjylland, at 95 procent af sanktionerne mod kontanthjælpsmodtagere var truffet i strid med loven.

I de fleste tilfælde bestod fejlen i, at kommunen ikke havde vejledt borgeren ordentligt om sanktionerne - eller hvad de kunne gøre for at beholde kontanthjælpen.

Læs også: Aktivering: Nu tænker I på jeres ene storetå!

Læs også: Hørt på jobcentret: 'Straf de ledige hårdere'

0 kommentarer
Vis kommentarer