Nu får ulven dansk opholdstilladelse

Erstatning og støtte til landmænd og nedskydning af problematiske ulve skal sikre ulvens opholdstilladelse

I overraskende stor enighed og stilhed er landbrug, jægere og grønne organisationer nået til enighed om en forvaltningsplan for ulve i Danmark.

Dermed kan den fredede ulv se frem til en permanent opholdstilladelse og en plan for, hvordan det skal foregå. Herunder erstatningen når husdyr ryger i ulvenes gab.

Sagen har været under langvarig behandling i en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, som 11. december drøfter udspillet. Rådets indstilling skal efterfølgende blåstemples af miljøminister Ida Auken (SF).

Men ministeren har tidligere kaldt ulvens tilbagekomst for utrolig glædelig.

- Vi har haft en god og solid faglig proces i gruppen, som giver et rigtig godt grundlag for en indstilling med bred opbakning til miljøministeren, siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen.

Også Bo Håkansson, repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, er imponeret over det konstruktive samarbejde.

- Det er den største udfordring på naturområdet i nyere tid, at et så stort rovdyr genindvandrer for første gang i 200 år.

- Men alle har taget afsæt i, at nu er ulven her, så hvordan løser vi de problemer, der følger med, siger han.

Det fodslag var der ellers slet ikke lagt op til, da ulvemanien herhjemme for alvor startede med obduktionen i slutningen af 2012 af en død ulv fundet i Thy. Fundet bekræftede de langvarige spekulationer i, at ulve var indvandret sydfra og set rundt omkring.

I foråret i år kom der yderligere blod på tanden, da en fåreavler i Midtjylland ved flere ulveangreb mistede 20 får.

Forskerne anser risikoen for ulveangreb for mennesker for minimal. Til gengæld kan mere sandsynlige angreb på husdyr ifølge ulveplanen begrænses stærkt ved indhegning.

Alligevel skal Naturstyrelsen i særlige tilfælde kunne give tilladelse til at skyde ulve, der giver gentagne problemer.

Ifølge planen videreføres den nuværende midlertidige erstatningsordning til landmænd, der mister husdyr.

Der bliver desuden en særlig tilskudsordning til ulvesikre hegn. Endelig skal der ske en systematisk overvågning af ulvebestanden, og forvaltningsplanen skal løbende evalueres.

0 kommentarer
Vis kommentarer