Krifa-topfolks præst: Vi fører kirkekamp

Gennem flere menigheder og netværk er en stor gruppe Krifa-ansatte i kamp mod folkekirken

(Foto: Nicolai Svane)
(Foto: Nicolai Svane)

Læs også: Frimenighed vrimler med gule fagforeningsfolk

- Vi fører ganske rigtigt en kirkekamp. Det har bare ikke noget med Krifa at gøre.

Sådan siger præsten ved Kronjyllands Frimenighed Peter Kofoed Herbst til Avisen.dk

Homoseksuelles ret til kirkelig velsignelse har fået stribevis af Krifa-topfolk til aktivt at deltage i en protest mod udviklingen i folkekirken.

Avisen.dk har kortlagt, hvordan Krifa-topfolkenes kamp mod folkekirken er organiseret.

Organisationerne i Krifa-topfolkenes kamp mod folkekirken er Kronjyllands Frimenighed, Århus Bykirke, det landsdækkende netværk Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) og Indre Mission.

Ikke så underligt
Krifa-folk og deres familier har samlet sig i især to menigheder i det østjyske, der er i markant opposition til folkekirken. Nemlig Kronjyllands Frimenighed i Randers og Århus Bykirke.

For eksempel sidder der centrale Krifamedlemmer på fem ud af seks pladser i bestyrelsen hos Kronjyllands Frimenighed.

Kilder med kendskab til frimenigheden vurderer over for Avisen.dk, at mindst 30-35 medlemmer af menighedens omkring 150 voksne er eller kan sættes i nær forbindelse med ledelsen i Krifa.

Frimenighedspræsten erkender de nære forbindelser til den gule fagforening.

- Jeg ser ikke nogen formel forbindelse til Krifa. Men det er vel ikke så underligt, at der er Krifa-folk, der har engageret sig i en kirke? siger han.

Læs også: Sådan går Krifa-folk til kamp mod folkekirken

Frimenigheden i Randers, hvor Krifas hovedsæde lå indtil for halvandet år siden, er inspireret af amerikanske, evangeliske vækkelseskirker.

Frimenigheden tror på mirakler som helbredelse ved håndspålæggelse, syn og såkaldt tungetale. Frimenighedspræsten Peter Kofoed Herbst betegner syn, tungetale, forudsigelser og profeti som 'gaver fra gud'.

Menigheden har sit ståsted i Indre Mission og Luthersk Missionsforening. Den repræsenterer 'lutherske valg- og frimenigheder' i paraplyorganisationen Evangelisk Alliance, hvor også Pinsekirkerne, Baptistkirken og Apostolsk Kirke er medlemmer.

Biskop: Præsten blev meget vred
For år tilbage satte biskop Kjeld Holm fra Århus Stift, offentligt navne på de fem-seks præster i stiftet, der var imod kvindelige præster. Deriblandt præsten ved Kronjyllands Valgmenighed Peter Kofoed Herbst.

- Det blev præsten i valgmenigheden meget vred over. Men jeg synes jo, at man skal stå ved sine synspunkter - og ikke fremføre dem i dølgsmål. Det synes jeg er meget, meget lidt klædeligt, siger biskop Kjeld Holm til Avisen.dk.

Læs også: Præst ledet af Krifa-folk: Vi fører kirkekamp

Peter Kofoed Herbst bekræfter, at der har været diskussioner, men netop omkring kvindelige præster føler han sig misforstået:

- Jeg er mere optaget af, hvad præsten siger - end af hvilket køn præsten har.

Formelt har Randers-menigheden aldrig taget stilling til kvindelige præster. Avisen.dk's research viser dog, at kvindelige præster aldrig har prædiket i den kronjyske menighed.

Århus Bykirke er endnu en kirke med tætte relationer til Krifa. Her kommer fortrinsvis unge op til 35 år. Blandt andet en del unge, hvis forældrer er ansatte og folkevalgte i Krifa. Eller unge, som selv arbejder i Krifa-hovedkvarteret i Århus Nord.

Det gælder for eksempel Jesper Wengels søn og svigerdatter samt Søren Fibiger Olesens datter, som er aktive kirkegængere i den højre-kirkelige valgmenighed.

Missionerende
Århus Bykirke, Kronjyllands Frimenighed og Kristelig Fagbevægelse støtter samme humanitære organisation, nemlig Viva, der er missionerende og har hovedsæde i Århus. Krifa-topfolk dominerer i bestyrelsen.

Valgmenighedspræsten ved Århus Bykirke hedder Hans-Ole Bækgaard. Han er formand for Indre Mission og samtidig fremtrædende medlem af repræsentantskabet for det landsdækkende anti-homo-vielses-netværk Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).

Hans-Ole Bækgaard vedgår, at der kører en kirke-kamp. Og at Århus Bykirke deltager i den gennem Evangelisk Luthersk Netværk.

- Krifa som organisation spiller ingen rolle i menigheden. Der kommer folk, der er ansat i Krifa her. Hvor mange det er, aner jeg ikke, siger han.

Læs også: Se højdepunkter fra fagbossers USA-tur

Læs også: Fagbossers USA-ture er 'bibelsk funderede'

1 kommentar
Vis kommentarer