Norsk politiker vil gradbøje bomafgifter i Oslo

Udslippene skal afgøre, hvor meget det kommer til at koste at køre gennem bommene ind til Norges hovedstad

Den norske socialdemokrat Jan Bøhler ønsker en graduering af afgifterne på bomringen ind til Oslo. Han mener, at de biler, der forurener mest, skal betale mere end biler med et lavere udslip.

- Bompengene bør beregnes ud fra, hvor stort udslippet er fra den enkelte bil, siger Jan Bøhler, der er storbypolitisk ordfører for Arbeiderpartiet i Stortinget, til den norske Dagsavisen.

Bøhler forestiller sig, at det kan gøres ved at teste og inddele bilmodellerne i fire, seks eller otte hovedklasser ud fra, hvor meget de forurener.

- Prisforskellen skal være så stor, at det kommer til at påvirke købemønstret, så vi efterhånden får drejet bilparken hen mod køretøjer med lavere udslip, siger han.

Oslo Arbeiderparti, som Bøhler er formand for, er allerede gået ind på en graduering af bompengesatserne ud fra niveauet forurenende udslip.

I januar vil Bøhler lancere forslaget for partiets storbyudvalg, som han også er leder af, og som har repræsentanter fra både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

Bøhler siger, at Arbeiderpartiets storbyudvalg, der vil have transport og miljø som et af sine hovedindsatsområder, nu vil arbejde for sagen frem til det forestående landsmøde i partiet, kommunalvalget om to år og næste stortingsvalg i 2017.

Dag Tønnesen, der er seniorforsker ved Norsk Institutt for Luftforskning, mener, at det vil være muligt at gennemføre forslaget. Han henviser til Berlin, hvor man har en frivillig ordning for udslipstester.

- Vi vil helt sikkert komme til at se flere biler med lave udslip, hvis der indføres graduerede bompengesatser, siger Tønnesen til Dagsavisen.

Bomringen rundt om Oslo blev taget i brug i slutningen af 1980'erne, og den skulle have været afviklet i 2007. I stedet blev afgiftssystemet bibeholdt til finansiering af nye vejprojekter.

0 kommentarer
Vis kommentarer