Stort slag om aldersdiskrimination i Højesteret

Er det okay, at medarbejdere over 60 år ikke kan få fratrædelsesgodtgørelse? Det afgør Højesteret fredag

(Arkivfoto:  Anne-Marie Weber)
(Arkivfoto: Anne-Marie Weber)

En omfattende sag om arbejdsgiveres aldersdiskrimination skal fredag afgøres én gang for alle i Højesteret.

Sagen handler om, hvorvidt arbejdstagere over 60 år, der er omfattet af Funktionærloven, skal have ret til fratrædelsesgodtgørelse efter at være blevet fyret.

I dag har man som udgangspunkt kun krav på godtgørelsen, hvis man er under 60 år. Men det er ulovlig forskelsbehandling, mener advokat Peter Breum, der repræsenterer en lang række utilfredse sagsøgere.

- Det bør være sådan, at alle uanset alder har samme ret. Der findes mange mennesker over 60 år, som bliver fyret, men ønsker at blive på arbejdsmarkedet og har brug for pengene for at lette overgangen fra et job til et andet, siger Peter Breum.

Over for sagsøgerne, som blandt andet er organiseret i FOA, står to danske regioner, otte kommuner og Teknisk Erhvervsskole Center.

Det store opgør er en udløber af en sag fra 2006, hvor en 63-årig ingeniør blev fyret af Region Syddanmark, men nægtet godtgørelse trods 26 års ansættelse.

Begrundelsen lød, at ingeniøren var over 60 år og derfor blot kunne hæve sin arbejdsgiverbetalte alderspension. Den 63-årige ønskede imidlertid ikke at trække sig tilbage og krævede sine penge.

Striden havnede i Vestre Landsret, som skubbede bolden videre til EU-Domstolen. Her lød afgørelsen i 2010, at dansk praksis var i strid med unionens beskæftigelsesdirektiv, der forbyder diskrimination af medarbejdere på grund af deres alder.

- I dommens præmisser står der, at personer med lang anciennitet, som opgiver alderspensionen eller sætter den i bero for at forfølge en erhvervsmæssig karriere, skal have en fratrædelsesgodtgørelse, siger Peter Breum.

Siden dommen har alle parter været ivrige efter at få præciseret reglerne på området.

I dag kræves det nemlig af de plus 60-årige, at de indenfor et halvt år beviser, at de ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ellers får de ikke deres godtgørelse.

- Men der står ingen steder i dansk lov, at man skal vente seks måneder på sine penge, bare fordi man er 60 år, mens den 59-årige kan få dem med det samme, siger Peter Breum og fastslår:

- Der er simpelthen behov for, at også de plus 60-årige, uanset om de gør krav på deres alderspension eller ej, får deres fratrædelsesgodtgørelse.

Højesterets dom vil danne praksis for flere hundrede lignende sager.