Studerende: Nye universitetskrav ødelægger arbejdsklima

Der stilles for mange og modstridende krav til universiteterne, som ikke gavner arbejdsklimaet, lyder det

Landets universiteter er efterhånden underlagt så mange og modstridende krav, at det er til skade for arbejdsklimaet.

Det siger Jakob L. Ruggaard, formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), i en kommentar til den kritik af universitetskravene, som formanden for Danske Universiteters rektorkollegium og rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede, bringer i søndagens Berlingske.

- Generelt synes jeg, at vi har fået en situation, hvor der bliver stillet rigtig mange krav til universiteterne, og det værste er, at det sommetider er modsatrettede krav, siger Jakob L. Ruggaard og understreger:.

- Det tror jeg ikke nødvendigvis skaber det bedste arbejdsklima.

Jakob L. Ruggaard påpeger, at når der eksempelvis er blevet kæmpet for, at universiteterne har skullet uddanne flest muligt, så "går uddannelsesministeriet ugen efter ind og siger, at nu skal de ikke tænke på, hvor mange der uddannes, og hvor mange uddannelser der oprettes."

- Men kun hvor gode de studerende bliver, understreges det af Jakob L. Ruggaard.

Jens Oddershede mener, at den politiske kontrol af universiteterne efterhånden er blevet så stor, at den hæmmer institutionernes virke og langt hen ad vejen føles som decideret mistillid.

- Jeg synes, at man skal tage kritikken fra Jens Oddershede rigtig seriøst. Universiteterne plejer kun at gå ud og råbe vagt i gevær, når der virkelig er grund til at lytte efter, siger Jakob L. Ruggaard og fortsætter:

- Det kan også blive et meget forvirrende arbejdsklima at være i som rektor, når man med måske ikke optimale rammer så vidt muligt prøver at sikre bedst mulige uddannelser til de nye studerende.

Jakob L. Ruggaard fortæller, at han er åben for at gå i dialog om, hvorvidt det er gået for vidt med de kontrolmekanismer, der i øjeblikket tages i brug over for universiteterne.

Sidste år foretog regeringens produktivitetskommission et gennemgribende gennemsyn af landets universiteter. Derudover har uddannelsesminister Morten Østergaard (R) varslet en gennemgående kvalitetsreform af uddannelserne.

0 kommentarer
Vis kommentarer