Sjusk med EU-tilskud koster direktør jobbet

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer fyrer direktør og betaler uberettiget EU tilskud tilbage

Sjusk med EU-tilskud koster Nicolaj Nørgaard jobbet som direktør i Videncenter for Svineproduktion (VSP) under erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

EU-pengene er gået til projekter i VSP, og det var ikke helt efter reglerne. Det betyder, at Landbrug & Fødevarer betaler pengene tilbage med bod og renter - i alt 19 millioner kroner.

Fejlene med tilskuddet fra EU's såkaldte Landdistriktsprogram er begået i perioden 2007-2013.

- Det er uacceptabelt og stærkt beklageligt, at Videncenter for Svineproduktion ikke har håndteret støttemidler fra EU korrekt. Det skader erhvervets troværdighed hos både støttegivere og offentligheden, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade.

Gade understreger, at han fik sagen undersøgt, da han blev opmærksom på, at der kunne være begået fejl.

- Jeg satte straks en ekstern undersøgelse i gang, da jeg blev opmærksomhed på, at kunne være var sket alvorlige fejl. Og derfor er direktøren for Videncenter for Svineproduktion i dag blevet afskediget, siger Søren Gade.

Landbrug & Fødevarer fik 19. december 2013 besked fra Naturerhvervsstyrelsen om, at der i en stikprøvekontrol var konstateret, at en del udgifter til aktiviteter i Erhvervsudviklingsordningen under EU's Landdistriktprogram var gået til forkerte projekter.

Allerede dagen efter bad organisationen revisionsselskabet Pricewaterhousecoopers om at foretage en uvildig revision af alle EU-støttede projekter i VSP i perioden 2007-2013.

Revisionsrapport blev tirsdag afleveret til Naturerhvervstyrelsen.

- Vi har i dag stillet den uvildige revisionsrapport til rådighed for Naturerhvervstyrelsen for deres videre arbejde, ligesom vi er indstillede på at samarbejde og svare på yderligere spørgsmål.

- Vi har samtidig med øjeblikkelig virkning indført en række nye procedurer, der skal skærpe den interne kontrol. Der må ikke i fremtiden herske nogen tvivl om, at Videncenter for Svineproduktion bruger alle offentlige tilskudsmidler fuldstændigt efter hensigten i de enkelte støtteprojekter, siger Søren Gade.

0 kommentarer
Vis kommentarer