Myndigheder skjulte oplysninger i sag om farlige bakterier

Journalister har forgæves forsøgt at få udleveret adresser på farme, der er inficeret med farlig bakterie

Foto: Gottfredsen Klaus
Foto: Gottfredsen Klaus

Gennem to år har myndighederne uretmæssigt nægtet offentligheden indsigt i en sag om en særlig resistent bakterie fra danske svinefarme, der smitter et stigende antal danskere, skriver Ingeniøren.

Helt konkret drejer det sig om Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut, der ikke vil oplyse, hvilke landbrug der leverer slagtesvin inficeret med den resistente bakterie MRSA CC398 til de danske slagterier.

Afslagene på aktindsigt begrundes med, at myndighederne ønsker at beskytte landmændenes personoplysninger, og at det kan føre til økonomisk tab for landmændene, hvis det bliver kendt, at der er fundet smitte i deres stalde.

Men det argument holder imidlertid ikke, siger jurist og forskningschef ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

- MRSA-inficerede svin udgør en væsentlig smitterisiko for mennesker, og derfor er der her tale om miljøoplysninger, som befolkningen ifølge miljøoplysningsloven har ret til at blive oplyst om, siger han til Ingeniøren.

Forskningschefen bakkes nu op af ombudsmand Jørgen Steen Andersen, der efter klager fra journalister er kommet frem til det samme resultat i en redegørelse:

Oplysningerne er omfattet af miljøoplysningsloven, og myndighederne burde have givet offentligheden adgang til adresserne, lyder det fra ombudsmanden.

Redegørelsen er imidlertid kun foreløbig, ind til Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen har indgivet deres bemærkninger til ombudsmandens vurdering.

I dag er det ikke pålagt svineproducenterne at teste deres dyr for MRSA-bakterier, skriver Ingeniøren.

Men i 2011 og 2012 blev der udtaget prøver af svin på de danske slagterier.

De seneste tal viste, at 88 procent af dyrene var inficerede.