Danske elever i grundskolen er middelgode problemløsere

Danske børn er middelgode til at løse problemer. Helt i top ligger eleverne fra Singapore, Korea og Japan

Danske elever ligger midt i feltet, når det handler om problemløsning. En netop offentliggjort Pisa-test i problemløsning viser, at Danmark med 497 point ligger omtrent på OECD's gennemsnit, som er 500 point.

De danske elever er blevet testet i deres evne til at undersøge og forstå en problemsituation og derefter vise problemet - for eksempel med en graf - og forudsige effekten af en handling.

Midt i feltet ligger også eleverne fra Østrig, Norge, Irland og Portugal, mens skoleelever fra Singapore, Korea og Japan ligger helt i top. Af de nordiske lande ligger Finland som det eneste over OECD's gennemsnit.

Pisa-undersøgelsen viser, at lidt over hver femte af eleverne i Danmark mangler funktionelle kompetencer i problemløsning. Det betyder, at det kan være vanskeligt for dem at deltage effektivt og produktivt i et moderne samfund.

- Det er tankevækkende, at danske elever kun ligger middel i problemløsning, når det ellers er noget, vi har brystet os af, at danske elever var særligt gode til. Det kan vi gøre bedre, siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

Hun påpeger, at den nye folkeskolereform styrker de tværfaglige kompetencer som problemløsning, innovation og entreprenørskab.

Samlet har 44 lande valgt at deltage i Pisa Problemløsning. Og ud af de 44 lande ligger Danmark på en 23. plads - solidt placeret i midten af feltet.

Finland ligger helt oppe på en 13. plads, Norge på en 21. plads, mens Sverige ligger lige under Danmark på en 25. plads.

Pisa Problemløsning tester blandt andet, om skoleeleven kan lægge en plan eller strategi for at løse problemet og gennemføre den. Den tester også evnen til at monitorere fremgang, reagere på feedback og reflektere over løsningen.

Danske børn klarer sig gennemsnitligt, når det handler om at løse problemer. Se placeringen her:

Danske skoleelever scorer en middelkarakter, når det drejer sig om at løse problemer. Det viser en Pisa-test.

- Testen i problemløsning er en ekstra option til Pisa 2012. 44 lande deltog i Pisa Problemløsning 2012.

- Pisa Problemløsning fokuserer på elevernes generelle evne til at ræsonnere og styre problem-løsningsprocesser samt på deres vilje til at gøre det.

- En opgave kan for eksempel være, at man skal finde ud af, om en lampe i et rum ikke tænder, fordi a. kontakten er i stykker, b. strømmen er afbrudt, eller c. pæren skal skiftes.

- En del af testens problemløsningsopgaver er interaktive og giver dermed mulighed for at registrere, hvordan eleven har grebet opgaven an, hvilke informationer eleven har anvendt, hvor lang tid eleven har brugt på de enkelte dele og så videre. En interaktiv testopgave kan være at lære at bruge en ny mobiltelefon eller en ukendt billetautomat.

- Hovedundersøgelsen Pisa 2012 blev offentliggjort 3. december 2013.

Sådan placerer landene sig:

1) Singapore

2) Korea

3) Japan

4) Macao

5) Hong-Kong

...

21) Norge

22) Irland

23) Danmark

24) Portugal

25) Sverige

...

40) Forenede Arabiske Emirater

41) Montenegro

42) Uruguay

43) Bulgarien

44) Colombia

(Kilde: Undervisningsministeriet)

0 kommentarer
Vis kommentarer