Skat snydt for milliarder af multinationale koncerner

Virksomhederne risikerer at skulle betale milliarder til statskassen i ekstra skat

(Foto: Lærke Posselt)
(Foto: Lærke Posselt)

Aldrig før er så mange multinationale koncerner blevet hevet til torskegilde hos skattefar som sidste år.

I alt fik 77 selskaber en ekstraregning af skattevæsnet, fordi de ifølge Skat havde opgivet værdierne i deres egne interne handler - også kaldet transferpriserne - forkert. Det er ti sager flere end sidste år, og mere end dobbelt så mange som i 2009. Det skriver dr.dk.

- Når antallet af sager stiger, skyldes det, at Skat hele tiden bliver bedre til at identificere de handler, som vurderes at være problematiske, skriver Skatteministeriet i et notat ifølge dr.dk.

I alt fik virksomhederne forhøjet deres skattepligtige indkomster med svimlende 17 milliarder kroner i de såkaldte transfer pricing-sager.

Med den nuværende selskabsskattesats vil det svare til et provenu til statskassen på næsten 4,2 milliarder kroner. Og det er endda uden eventuelle renter.

Det er særligt de yderst komplicerede sager om immaterielle aktiver - patenter, rettigheder eller licenser - der beløbsmæssigt fylder mest.

Skat har således opgjort, at disse sager udgør tre fjerdedele af de 17 milliarder kroner, men kun 18 procent af antallet af sager.

Forhøjelserne på 17 milliarder kroner sidste år er en anelse mindre end rekorden på 21 milliarder kroner fra 2012. Men generelt er tendensen kraftigt stigende: I 2010 og 2011 var forhøjelserne på omkring seks milliarder kroner.

Transfer pricing-sagerne har de seneste ti år i stigende grad haft skattevæsnets vågne øje.

Kritikere ser de koncerninterne handler som multinationale koncerners skattesnyd, mens virksomhederne omvendt påpeger, at sagerne er ekstremt komplekse, og at det ikke er en eksakt videnskab at prisfastsætte immaterielle aktiver korrekt.

De store sager verserer i årevis i retssystemet, og ofte går begge parter efter et forlig. Det er derfor uklart, hvor stor en del af Skats forhøjelser, der rent faktisk ender med at blive betalt til statskassen, skriver dr.dk.

0 kommentarer
Vis kommentarer