SAS kan ikke slippe for afgifter på el og vand

Konkurrenceforvridning, at udenlandske selskaber slipper for afgift på el og vand, mener SAS. Nej, mener byret

SAS har i årevis protesteret over, at selskabet er pålagt at betale el- og vandafgift i forbindelse med sine udenrigsflyvninger. Det forvrider konkurrencen, fordi udenlandske flyselskaber slipper for at betale disse afgifter til den danske stat.

Derfor har flyselskabet lagt sag an mod Skatteministeriet for at få afgifterne tilbagebetalt.

Mandag afgjorde Københavns Byret sagen og frifandt Skatteministeriet fuldstændig. Så i stedet for at få penge tilbage skal SAS nu betale 125.000 kroner i sagsomkostninger.

Sagen handlede i første omgang om de afgifter, som SAS Danmark betalte i ni måneder i 2008. I denne periode blev der opkrævet 1,8 millioner kroner, som SAS krævede tilbagebetalt fra Skat.

Både SAS Danmark og Skatteministeriet har i retten fremlagt detaljerede gennemgange af komplicerede regler i momslovgivningen, der er afgørende for, om afgiften skal betales eller ej.

SAS har i retten argumenteret med, at selskabet bør ligestilles med udenlandske flyselskabers udenrigsflyvninger.

El- og vandafgifter afregnes til staten af forsyningsselskaberne, som vælter afgiften over på køberne af el og vand.

Virksomheder, som bruger disse ressourcer i en fremstillingsproces, kan få afgifterne tilbagebetalt, men den regel hører SAS's forbrug af el og vand i forbindelse med udenrigspersonbefordringen ikke under, mener Skatteministeriet i modsætning til SAS.

Nu har tre dommere i Københavns Byret så vurderet sagen og frifundet Skatteministeriet.

De såkaldte flerdommersager benyttes af domstolene ved civile søgsmål, hvor sagens kerne er noget principielt eller noget med væsentlig betydning for andre end parterne selv.

Også særligt omfattende eller vanskelige sager kan ende ned at blive vurderet af flere dommere.

Det vides ikke, om SAS Danmark vil anke afgørelsen.

0 kommentarer
Vis kommentarer