Lokalpolitikere fortsætter kampen mod omstridt rockerborg

Selvom udsigterne til at få fjernet rockerborg mandag led et knæk, fortsætter to lokalpolitikere kampen

Jakob Næsager (V), der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, ser fortsat positivt på muligheden for at få fjernet en omstridt rockerborg i Vanløse, selvom udsigterne til at det sker, mandag aften led et knæk.

Se også: Københavns Kommune opgiver at fjerne omstridt rockerborg

Efter et møde i Københavns Teknik- og Miljøudvalg sagde teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) til Ritzau, at København ikke kan gøre mere i sagen.

Men Jakob Næsager har en anden udlægning af aftenens møde.

- Vi skal løfte bevisbyrden ved at bevise, at det bliver brugt som andet end beboelse, og at klubaktiviteten er til gene for naboerne.

- Derfor vil vi kontakte Københavns Politi for at indhente tilsynsrapporter. Politiet har flere gange lukket fester derude, og vi skal dokumentere, at rockerne er til gene, siger han.

Se også: Rockere beholder hus i Vanløse

Sammen med kollegaen Jakob Hougaard (S) gik han forud for kommunalvalget forrest i kampen for at forhindre Bandidos i at bruge ejendommen som klubhus.

Natur- og Miljøklagenævnet underkendte i sidste uge København Kommunes afgørelse, som forbød rockergruppen Bandidos i at benytte huset i Vanløse som klubhus.

Mandag aften tog Teknik- og Miljøudvalget altså den afgørelse til efterretning. Ifølge nævnets afgørelse led kommunens påbud af "væsentlige retslige mangler".

Beboerne i og omkring Tudskærsvej har i lang tid udtrykt deres frustration over rockerborgen. Derfor håber Jakob Næsager, at beviserne holder, når der den 28. april er møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvor emnet igen vil blive taget op.

- Vi må se, om det kan føre til et forbud. Det er mit håb, at det kan lade sig gøre. Vi vil gerne opfordre naboer, der oplever gener til at foretage anmeldelser enten til kommunen eller politiet.

- Hidtil har naboerne været bange for det på grund af repressalier, men hvis vi skal kunne løfte bevisbyrden, er det nødvendigt, at alle gode kræfter arbejder sammen, siger han.

Fakta: Omstridt rockerborg holder stand

Efter flere måneders kamp om at fjerne en omstridt rockerborg i Vanløse, opgiver Københavns Kommune nu at gøre mere i sagen. Kommunens Teknik- og Miljøudvalg tager Miljø- og Naturklagenævnets underkendelse af forbuddet mod rockerborgen til efterretning.

* 7. oktober: Et enstemmigt flertal i Københavns Kommunes teknikudvalg vedtager at prøve at sætte rockere ud af villaen på Tudskjærvej i Vanløse.

* 11. oktober: Københavns Kommune sender et officielt påbud til rockerborgens beboere om, at de skal efterkomme den tinglyste servitut fra 1918, der fastslår, at villaen kun må bruges til familiebolig.

* 14. oktober: For anden gang på under to uger får formanden for grundejerforeningen på Tudskjærvej i Vanløse sine ruder knust af ukendte gerningsmænd.

* 7. december: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune beslutter, at rockerne på Tudskjærvej skal forlade villavejen i Vanløse ved årets udgang.

* 31. december: Ejeren af rockerklubhuset i Vanløse klager over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.

* 3. april: Natur- og Miljøklagenævnet underkender Københavns Kommunes afgørelse, som forbyder rockergruppen Bandidos at benytte huset på Tudskjærvej i Vanløse som klubhus.

* 7. april: Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune tager Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse til efterretning, og man opgiver at gøre mere i sagen.

0 kommentarer
Vis kommentarer